GENEL MERKEZ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Osmaniye Şube HABER ARŞİVİ - (Başlıklara Tıklayınız..)

(Osmaniye TÜMSİAD 2023 rüyalar şehri projesinde OKÜ İle İş Birliği Yapıyor - 03.01.2012)
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Şube Başkanı Murat Özkardeş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Orhan Büyükalaca yı Makamında Ziyaret ederek, 2023 Rüyalar Şehri projesinde birlikte hareket etmek ve üniversite’nin bu projede yer almasını istedi.

Özkerdeş ”Sizinde yakından takip ettiğiniz üzere 2023 Rüyalar Şehri Projemiz son aşamasına doğru yaklaşmış bulunmaktadır. Bu aşamalar zorda olsa TÜMSİAD olarak Başarmaya çalıştık, bu güne kadar yaklaşık olarak 100 ün üzerinde Osmaniye’ye ışık tutmuş, bürokrasiden tutun sivil toplum örgütleri, iş adamları, kurum müdürlerine kadar her kesimden insanımızın fikirlerini 11 başlık altında 100 ün üzerinde alt kalem halinde bu bilgileri derledik, topladık. Bu kadar materyallerin bir akademisyen gözüyle bakılması gerektiğini fark ettik ve Görüşmelerimiz esnasında Osmaniye Ticaret Odası ve Osmaniye korkut Ata Üniversite’sinin de 2023 projesinde olması ve akademik bilgilerinizden faydalanmak amacıyla sizlerinde aramızda olması , 2023 Rüyalar Şehri projesinde sizinde olmanız, osmaniye için hayırlı olacağına inandık ve bunun için buradayız” dedi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Orhan Büyükalaca” Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak Osmaniye için ne yapılması gerekiyorsa biz her zaman hazırız, bu Üniversitemiz osmaniye hizmet vermek için varız sizin 1 yılı aşkın üzerinde durduğunuz 2023 projesi benimde beğeniyle takip ettiğim bir proje olması münasebetiyle bizimde üniversite olarak bu projede yer almak bizleri sevindirmiştir” dedi.

devamı...

(Osmaniye TÜMSİAD Tüm Üyeleriyle Birlikte Fransayı Boykot Etme Kararı Aldı. - 24.12.2011)
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, yasallaştırılmaya çalışılan sözde Ermeni soykırımını inkar edenlerin hapis ve para cezasını çarptırılmasına yönelik yasayı kabul etme yönünde çalışmalar yapan Fransa’yı kınadıklarını ve halkımızı Fransa’yı ve Fransız mallarını boykota davet etti.Özkardeş “Tarihi geçmişi insan hakları ihlalleriyle dolu Fransa’nın tasarısının tarihe geçecek karara bir leke olduğunu söyledi.”

Özkardeş: Giyotinlerde insanları doğrayana. Cezayir de milyonlarca insanı ve hatta çocukları katleden Fransa’nın tarihini aklama ve hedef saptırma gayesi ile Ermeni tasarısını kabul ettiğini kaydeden, Ermeni lobilerinin etkisinde kalarak aldıkları bu karar dünya tarihine geçecek kara bir lekedir.Fransa’nın Türkiye ‘ye takındığı tavır kısa dönemci ve dar görüştür. Dedi

Özkardeş, “Fransa‘ nın haksız ve mesnetsiz bu tutumunu şiddetle kınıyor, özellikle üyelerimizin yanı sıra halkımızı, Fransa’yı ve Fransız mallarını boykota çağırıyoruz. Bu boykotun en küçük bir maldan, üreticinin. Fransa’ dan ithal ettikleri ham maddelerin boykotuna kadar geniş bir alana yayılmasını istiyoruz. Boykotun bu ülkenin ekonomik yönden güç kaybetmesine yol açabilecek büyük anlam ifade edeceğini söyleyen Özkardeş; Yakın tarihimizi çok iyi bilme ve yeni nesillerimize tarihi gerçekleri öğretmek zorundayız. Türk tarihi geleceğimizin en önemli teminatıdır. Fransa tarafından alınmaya çalışan bu kararların altında yatan farklı gerçekleri vardır. Fotoğrafa iyi bakmak kararları doğru okumak gerekir. Ülkemizi ve geleceğimizi yakından ilgilendiren bu tür olaylar karşısında suskunluğumuzu bozmak tepkimizi koymak zorundayız. devamı...

(Osmaniye Tümsiad Proje Grubu Tarihi Ören Yerlerine gezi tertip etti - 19.12.2011)
Osmaniye Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Proje Grubu ve Osmaniye Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Birlikte Osmaniye nin Tarihi Yerlerine gezip görmek amacıyla Bir dizi gezi düzenlendi. Osmaniye Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Tabur un öncülüğünde,öncelik olarak Osmaniye`yi Aslantaş Barajı ve Karatepe-Aslantaş açık hava müzesine bağlayan yol üzerinde olan Kastabala Ören yerini ve daha sonra Karatepe Saridüz Kilim Kooperatifini, Aslantaş Barajı tesislerini, Kayıkhane,Kadirli Alacamii, Son olarak Kadirli Harkaçtığı Köyü Eğitim müzesi ve Kültür Evi Gezildi. Geziden dolaya Memnuniyetini anlatan Tümsiad Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş Şunları söyledi.”Çok uzun zamandır tarihi ören yerlerine gezi yapmamıştık ve kendi ilimiz içindeki tarihi yerleri görmek bezim için ayrıcalıktı, geçmişini bilmeyen milletler geleceğini göremezler. Önce kendi tarihimizi bilip nerden geldiğimizi ve nereye gideceğimize karar vermeliyiz, bu bağlamda ben Tümsiad Şube Başkanı olarak bizlere bizzat gezimize katılarak rehberlik eden Osmaniye Kültür Müdürümüz Ahmet Tabura teşekkür ederim dedi. Osmaniye Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Tabur”İş Adamlarımızın kendi kültür tabiatlarını gezmeleri görmeleri ve bunu bizden talep etmeleri bizi hayli memnun etmiştir. Sizlerle birlikte bu tarihi yerleri gezmek benim için ayrıcalıktır, inşallah bir dahaki sefere tüm osmaniyeli iş adamlarımızla birlikte gezmek nasip olur dedi. devamı...
(Tümsiad Üyelerine Ciğköfte Gecesi Düzenleyerek Motive etti. - 04.12.2011)
Tüm sanayici ve iş adamları derneği Osmaniye Şubesi Dün Akşam Çiğköfte Gecesi adı altında üyelerini Bilgi ve Bilinçlendirme semineri verdirdi. Semineri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doç.Dr. Mustafa Fedai Çavuş Tümsiad Üyelerine Yönelik Kobilerde İş Tatmini ve Motivasyonun Önemi Hakkında Bilgiler Verdi. Tümsiad Başkanı Murat Özkardeş de Seminerde Hazır Bulundu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Fedai Çavuş; Birçok örgütte işgörenler zaman zaman işlerinden tatminsizlikler duymakta ve iş ile ilgili şikayetlerde bulunabilmektedirler. Örgüt yönetimlerinin bu taninsizlikleri ortadan kaldırmak için koyacağı çabalar yanında ortaya çıkan şikâyet konularının da etkin bir şekilrde yönetilmesi ve çözülmesi büyük önem taşımaktadır. İşgören şikâyetlerinin çözülmemesi işgörenlerin iş tatminini ve performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışma iş tatminini de büyük önemi bulunan psiko-sosyal motivasyon unsurlarından şikayetlerle ilgili genel bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle şikâyet yönetimi ile ilgili yazın incelenmiş şikayetleri ortaya çıkaran nedenler ve şikayetlerin iletilme biçimi üzeride durulmuştur. Bunun yanında şikayetlerin belirlenmeye çalışılmıştır. Bu modelin en temel özelliği şikayet sürecinin yönetimden bağımsız olarak oluşturulacak bir kurul tarafından yönetilmesidir. Bu kurul, şikâyetleri matbu forumlar aracılığıyla yazılı olarak almata ve sonuçlandırmadır. Oluşturulan bu modelin işgören şikâyetlerinin kısa zamanda çözüme kavuşturmasına ve dolayısıyla iş tatminine yardımcı olabileceği düşünülmektedir dedi.

Çavuş; "Motivasyon nedir?", "Nasıl motive olunur?", "Motivasyonu artırmak için ne yapılmalı?" gibi pek çok sorunun cevabı aranmaktadır. Motivasyonun iki farklı boyutu vardır. Biri yöneticiler açısından "çalışanların daha iyi, verimli ve etkin çalışmasının sağlanması", bir de çalışanlar açısından "işini severek, isteyerek, en iyi şekilde yapılmasının sağlanması". Aslında hepsinin de amacı aynıdır. Çalışanların etkin, verimli çalışması ve işini yaparken mutlu olması.

Bunu sağlamak için ne yapılmalı? Bu soruyu cevaplamak için önce "Motivasyon nedir?" sorusunu cevaplamak gerekir. Motivasyon "kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları" şeklinde tanımlanabilir. Motivasyon kısaca;

Kişilerin bekleyiş ve ihtiyaçları, Amaçları, Davranışları, Kendilerine performansları ile ilgili bilgi verilmesi. Motivasyon gözlenebilen bir olay değildir, kişilerin davranışlarının yorumlanması ile ilgilidir. Motivasyonu etkileyen faktörler ancak kişilerin davranışları yorumlanarak ortaya çıkarılabilir. Dedi.

Seminerini akabinde misafirlere çiğköfte ikramı yapılarak, çavuş: daha sonra üyelerin sorularını cevapladı.

devamı...

(TÜMSİAD’ın komisyon üyeleri Ankara’dan döndü - 24.11.2011)
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şubesi tarafından Yayla Sorunu’nun çözümü için oluşturulan komisyon üyeleri Ankara’daki temaslarını tamamlayarak Osmaniye’ye döndü.

TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, yapılan görüşmeler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dernek binasında düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Özkardeş, “TÜMSİAD olarak kurulduğumuz günden bugüne Osmaniye’mizin her sorununa çözüm bulmak, sorunları dile getirmek konularında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Osmaniye’mizin meselelerini oturup konuştuk ve çözümler aradık. Osmaniye’mizin en önemli sorunlarından birisi de bilindiği gibi yaylalarımızda yaşayan vatandaşlarımızın ormanı işgal ettiği yönündeki verilen cezalar. Yıllardır süregelen bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyordu. Baro Başkanımızın derneğimizi ziyareti sırasında bu konu gündeme geldiğinde, TÜMSİAD olarak bir platform oluşturalım ve binlerce vatandaşımızı ilgilendiren yayla sorununa çözüm bulalım dedik ve çalışmalarımıza başladık. Bu konuda Baro Başkanlığımızdan, Özel İdareden, Orman İşletme Müdürlüğünden, yayla derneklerimizden, sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir platform oluşturuldu ve bu platform çeşitli toplantılar yaparak sorunu masaya yatırdı. Siyasi partilerimizin il temsilcileri ve milletvekillerimizin de katıldığı bir toplantı ile sorunun çözümü konusunda destek istendi. Daha sonra yayla platformu “yaylana sahip çık” sloganı ile imza kampanyası başlattı ve kısa bir süre olmasına rağmen 10 binin üzerinde imza toplandı. Baro tarafından yayla sorununu çözümü konusunda gerekçeli bir kanun tasarısı hazırlandı ve toplanan imzalar, yaylanın zaruriyetini anlatan çeşitli belgeler bu tasarıya eklendi” dedi.

Daha sonra platform üyelerinin Ankara’ya giderek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Özkardeş, “Yayla sorununun çözümü ile ilgili hazırlanan dosyalar, ilimizden oluşturulan bir kurul ile CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut ve Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuş’a makamlarında sunuldu. Çözüm konusunda tüm gruplar destek sözü verirken Orman Genel Müdürlüğü’nün sorunu bildiği ve bu konuda da bir hazırlık içerisinde olduğunu bildirmesi bizleri mutlu etti. İnanıyoruz ki; vatandaşlarımız yine yaylalarında huzur ve sağlık içerisinde yaşamaya devam edeceklerdir. Bizler bu konunun sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Özkardeş’in konuşmasının ardından Baro Başkanı Hüseyin Sezgin de konunun hukuki boyutu ile ilgili bilgi vererek, davetlilerin sorularını cevaplandırdı.

devamı...

(‘Rüyalar Şehri Osmaniye’ye ilk adım.. - 04.11.2011)
TÜMSİAD’ın öncülüğündeki “2023 Rüyalar Şehri Osmaniye” projesine ilk somut adım atıldı. Projenin kamuoyuna sunumu için animasyon film hazırlıkları başlatıldı.

Kenti birçok alanda değiştirecek olan projelerin animasyon filmini hazırlayacak ekip Osmaniye’de incelemelerde bulundu.

Rüya projelerin animasyon filmlerle kamuoyuna sunulacağını bildiren Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, animasyon film ekibine “2023 Rüyalar Şehri Osmaniye” projesi ve şehir hakkında detaylı bilgiler verdi.

Animasyon film ekibi, toplam 11 başlık altındaki rüya projelerin uygulanacağı mekânları gezerek ön çalışmayı başlattı.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, film yapım ekibine “2023 Rüyalar Şehri Osmaniye” hakkında slayt sunum eşliğinde brifing sunarken, “Bu proje, Osmaniye’mizin yakın, orta ve uzak geleceklerini kapsamaktadır” diye konuştu.

Rüya projelerin çok sade ve anlaşılır şekilde animasyon ağırlıklı anlatılmasını isteyen Özkardeş, “Eğitimden, kültüre, sanattan imara kadar Osmaniye’yi gerçekten rüyalar şehri yapacak projelerin her birinin anlaşılır sadelikte kamuoyuna açıklanması bizim için çok önemli. Çünkü Osmaniye’miz daha yaşanabilir bir kent olmaya layıktır; bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum” dedi.

TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş, animasyon film ekibine teknik sunum yaparken, projenin genel dokusundan ve kamuoyundaki ilk yansımalarından da söz etti. Özkardeş, başta Osmaniye Valisi Celâlettin Cerrah olmak üzere, Belediye Başkanı Kadir Kara, Ticaret Odası Başkanı Arif Taşkaya ve tüm sivil toplum kuruluşlarından sözkonusu projeye olağanüstü ilgi gösteriliyor olmasının, kentin geleceği için umutlarını güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Rüya projelerin uygulanacağı mekânları görmek için İstanbul’dan Osmaniye’ye gelen animasyon film ekibinin şefi, Yönetmen M.Ali Nalbant ise, brifing sonrası şöyle dedi: “Bir kenti her yönden çok ciddi anlamda değiştirecek böylesi büyük ve önemli projeyi hazırlayanları tebrik ediyoruz, gerçekten olağanüstü güzel projeler hazırlamışsınız. Bu çalışmanın da diğer kentlere örnek teşkil edeceğine inanıyorum…”

devamı...

(Osmaniye TÜMSİAD şubesi yayla kanunu için ANKARA Yolcusu - 01.11.2011)
TÜMSİAD Osmaniye Şubesi öncülüğünde oluşturulan yayla sorunu çözüm komisyonu yeni yayla kanunu çıkarılması için heyet halinde Ankara’ya Gidiyor.Osmaniye’de 20 bine yakın evin yayla olarak kullanıldığını belirten TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, bu sorunun çözüme kavuşmaması halinde binlerce vatandaşın zarar göreceğini söyledi.

Özkardeş, “TÜMSİAD olarak ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarımızla oluşturduğumuz komisyon çalışmalarını tamamladı. Ankara’ya 14 kişiden oluşan bir heyetin gitmesine karar verdik. Oluşturduğumuz bu heyet Ankara’ya giderek Meclis Başkanı başta olmak üzere, TBMM. Meclis Başkanı,Adalet Bakanı, Adalet komisyonu ve TBMM’nde grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekillerini ve Orman Genel Müdürünü ziyaret edecek ve toplanan 10 bin imza ile birlikte hazırladığımız kanun teklifi tasarı taslağı ve gerekçelerini dosya halinde sunacaktır.” dedi.

Özkardeş, Tüm sanayici ve iş adamaları derneği şubesi olarak Tüm Çalışmalarımızı yapmış bulunmaktayız 14 kişilik heyet hazır, Osmaniye Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Balkaya, Osmaniye Baro Başkanı Av. Hüseyin Sezign. MHP İl Başkanı Murat Kanlı. Chp İl Başkanı Kemal Tabak. Zıraat Odası Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kenskiner. Ticaret Odasından Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ersoy. Ticaret Borsası Başkanı Sait Cenet. Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kama. OGİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Pamuk. Aktif Gazeteciler Başkanı Ali Cihangir. Hacı Dağı Yayla dernek Başkanı Mustafa Tosun. TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş ve Genel Sekreter Esef Gök Beyle birlikte 23.11.2011 Çarşamba günü Meçlise yayla kanunu için toplanan 10 bin imzayı teslim edip yayla sorunlarımızı yetkililerle Paylaşacağız dedi.

devamı...

(Özkardeş Van’da Yaşanan Deprem Felaketi Bizleri Derinden üzdü. - 24.10.2011)
Osmaniye Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Murat Özkardeş Van’da Yaşanan Deprem Felaketiyle İlgili Taziye Mesajı Yayınladı.

Depremde Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Murat Özkardeş; Van da, merkez ilçeye bağlı Tabanlı Köyü merkezli 7,2. büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan depremde resmi rakamlar açıklanmamada ölü ve yaralı sayının artmasından endişe ediyoruz. Yaşanan bu afet millet olarak hepimizi hüzne boğmuştur. Cenab-ı Allah milletimizi daha büyük felaketlerden korusun dedi.

Varlıklarımız ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde 90’ nın ciddi deprem riski altında olduğunu belirten Özkardeş, Son yüz yıl içinde maruz kaldığımız depremlerin mali ve manevi faturası ortadadır. Deprem zararlarını gidermek ve bir yandan azaltmak üzere yapılması gerekenler bağlamında umut bağlanacak, görev yüklenecek bir kamu kuruluşu ya da sivil toplum, örgütüne ve akademik zenginliğe sahibiz. Stratejisi doğru saptanmış öncelikler ve somut projeler ile deprem bölgesindeki tüm mağduriyetler devletimiz tarafından giderilmektedir. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine yakınlarına ve depremin vurduğu bölgedeki herkese başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum’ Dedi.

devamı...

(CERRAH; Osmaniye Tümsiad ın 2023 Rüyalar şehri Projesini dinledi. - 21.10.2011)
TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) Osmaniye Şubesi tarafından yapılan “2023 Rüyalar Şehri Osmaniye” projesini anlatıldığı toplantı TÜMSİAD Binasında yapıldı. Görüşleri ve önerileri ile alınmak üzere toplantıya davet edilen Vali Celalettin Cerrah’a, sanayi, tarım ve hayvancılık, enerji ve maden, ulaşım, ticaret, sağlık, spor, kültür ve turizm, sanat, imar, sosyal yaşam ana başlıkları altında 2023 yılında hedeflenen Osmaniye anlatıldı.

Toplantının başında konuşan TÜMSİAD Osmaniye Şubesi Başkanı Murat Özkardeş, “2023 Rüyalar Şehri Osmaniye” projesi için uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, proje için toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini aldıklarını söyledi. Vali Celalettin Cerrah’ın önerileri ve görüşlerinin çok önemli ve değerli olduğunu da kaydeden Özkardeş, projenin bu öneri ve görüşler doğrultusunda geliştirileceğini söyledi.

Toplantının devam eden bölümünde “2023 Rüyalar Şehri Osmaniye” projesinin anlatıldığı slayt sunuldu. Alt başlıklar doğrultusunda Vali Cerrah’ın görüşlerini dile getirdiği toplantıda tüm maddeler ayrıntılarıyla konuşuldu.

Toplantı sonunda konuşan Vali Cerrah, yapılan “2023 Rüyalar Şehri Osmaniye” projesinin çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyerek; “Sanırım, Osmaniye’de ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. Projede çok güzel noktalar temas edilmiş. Benim de bazı ilavelerim oldu. Hepimizin hedefi Osmaniye’ye hizmet etmek. Yapılan bu çalışma için TÜMSİAD Osmaniye Şubemize teşekkür ediyorum.” dedi.

devamı...

(Özkardeş; Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Askerimize yönelik Gerçekleşmiş Hain Saldırıyı Kınadı - 19.10.2011)
Osmaniye Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Murat Özkardeş Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Askerimize yönelik Gerçekleşmiş Hain Saldırıyı Kınadı.

Özkardeş ;Her yerde güzel ülkemizin, huzurunu ve bütünlüğünü bozmaya yönelik provokasyonlar düzenleyen PKK, dün akşamda Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde, Askerimize yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir, saldırıda şehit olan 24 askerimizin hayatını kaybetmesi bizi derinden yaralamıştır. Şehitlerimize Allahtan Rahmet Ailelerine başsağlığı diliyorum.

Bu hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü ve yandaşlarını lanetle ve şiddetle kınıyorum. Bilinmelidir ki bu tür hain saldırılar yüz yıllardır birlikte yaşayan et ve tırnak gibi kenetlenmiş, Türk milletini parçalamak yerine, çok daha güçlü bir şekilde bir araya getirmiştir.

Özkardeş; Osmaniye TÜMSİAD Şubesi olarak bu ülkede yaşayan her insan gibi ülkemizin huzurunu ve istikrarını korumak üzere, bu gün çok daha inançlı ve azimliyiz, Terörle mücadele eden Asker ve Emniyet Teşkilatımızın Yapmış olduğu mücadelede yanında olduğumuzu bildirir bu bağlamda şehit ailelerine tekrar Baş sağlığı diliyorum ve Allah yar ve yardımcıları olsun dedi

devamı...

(YAYLA SORUNU İÇİN ANKARA’YA HEYET GİDECEK - 15.10.2011)
TÜMSİAD Osmaniye Şubesi öncülüğünde oluşturulan Yayla Sorunu Çözüm Komisyonu Ankara’ya heyet halinde gidilerek yeni yayla kanunu çıkarılması için çalışma yapacak.

Osmaniye’de il genelinde 20 Bine yakın evin yayla olarak kullanıldığını belirten TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, yayla evleri ile ilgili sorun çözüme kavuşmadığı takdirde 20 Bine yakın vatandaşın bu konudan zarar göreceğini söyledi. Özkardeş,

“TÜMSİAD olarak ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte oluşturduğumuz komisyon çalışmalarını tamamladı. Ankara’ya 14 kişiden oluşan bir heyetin gitmesine karar verdik. Oluşturduğumuz bu heyet Ankara’ya giderek Meclis Başkanı başta olmak üzere, Adalet Bakanı, Adalet komisyonu ve TBMM’nde grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini ziyaret edecek ve toplanan 10 Bin imza ile birlikte hazırladığımız kanun teklifi tasarı taslağı ve gerekçelerini dosya halinde sunacaktır.” dedi.

Yayla sorununun sadece Osmaniye’de yaşanmadığına dikkat çeken Osmaniye Baro Başkanı Av. Hüseyin Sezgin ise Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan yayla sorununa ancak yeni bir yayla kanunu ile çözüm bulunacağına vurgu yaptı.

19 Ekim 2011 Çarşamba günü oluşturulan heyetle birlikte bir değerlendirme toplantısı yaparak yol haritasını belirleyeceklerini söyleyen Murat Özkardeş sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Osmaniye Şubesi’nde yapılan toplantıya Osmaniye Baro Başkanı Av. Hüseyin Sezgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Karalar, Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı A.Samet Doğar, OGİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Pamuk, Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, Fenk Yaylası Dernek Başkanı Mustafa Tosun, Yayla Sorunu Çözüm Komisyonu üyeleri Av. Nazım İlter, Av. İrfan İlker Şanlı ve Radyo 80 Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tozluklu katıldı.

devamı...

(BAŞKAN KARA TÜMSİAD’DA OSMANİYE İÇİN RÜYALARINI ANLATTI - 14.10.2011)
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şubesi’nin uzun zamandan bu yana çalıştığı ‘Rüyalar Şehri Osmaniye’ projesinin son toplantılarını yapıyor. TÜMSİAD’ın geçtiğimiz akşam konuğu olan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, TÜMSİAD’ın proje ekibine önce yaptıkların ardından ise rüyalarını anlattı.

TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş; “Rüyalar Şehri Osmaniye projemiz için uzun zamandan bu yana çalışmalar yapıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini ve önerilerini aldık. Artık son toplantılarımızı yapıyoruz. Bugün Sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara konuğumuz. Önümüzdeki hafta ise Sayın Valimiz konuğumuz olacak ve toplantılarımız tamamlanacak. Aldığımız tüm görüşleri harmanlayıp, anlaştığımız bir firma ile rüyalarımızı animasyon ile video ortamına taşıyacağız. Daha sonra toplumun her kesiminden temsilcilerin katılacağı bir Osmaniye Heyeti oluşturarak Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, TBMM Başkanına, ilgili bakanlara, DPT`ye ve gerekli yerlere “2023 Rüyalar Şehri Osmaniye” projemizi sunacağız ve desteklerini isteyeceğiz” dedi.

Önce bir sunum ile yaptıklarını ve devam eden projeleri ile ilgili kısa bir sunum yapan Başkan Kadir Kara, projeye destek olmak adına Osmaniye için hayallerini anlattı. TÜMSİAD’a bu çalışmasından dolayı yürekten teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Kara, “Bir insan her zaman rüyasını, hayallerini toplumun önünde açıklayamaz. Çünkü gelecek tepkilerin ne olacağını kestiremez. Bu yüzden hayallerini hep saklar. Sadece bu projeye bu açıdan baktığımızda insanların, toplumun hayallerini rüyalarını ortaya koyma adına önemli bir çalışma. Hayali olmayan kimselerin geleceği olmaz. Bizim de bu şehir için hayallerimiz var. Osmaniye için hayallerimizin bir kısmını imkanlarımız dahilinde hayata geçiriyoruz. TÜMSİAD’ın yaptığı bu çalışmanın sonunda ortaya çıkacak sunumda hayaller içerisinde belediyemizin imkânları doğrultusunda hayata geçecek rüyaları gerçeğe dönüştürmeye çalışacağız.”dedi.

devamı...

(TÜMSİAD’DAN “KOBİLERDE GİRİŞİMCİLİK” KONFERANSI - 08.10.2011)
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD ) Osmaniye Şubesi’nin geleneksel Cuma konferanslarına bu hafta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Birliği (KOSGEB ) Osmaniye Müdürü Danyal Peker konuşmacı olarak katıldı. Peker, işadamlarına KOBİ’lerde girişimciliğin önemini anlattı, genç girişimcilere de yol gösterdi.

Konferansına girişimciliğin tarihsel gelişiminden bahsederek başlayan Danyal Peker, günümüz ekonomisinin özelliklerini ve KOBİ’lerin iş dünyasındaki önemine değindi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Birliği (KOSGEB ) Osmaniye Müdürü Danyal Peker, “ Piyasada kötü mal kalmadı. Artık herkes kalite belgesi alıyor. Aynı makinelerle aynı ürünler ürütülüyor. Müşterinin tercih etmesi için yeni ve farklı olmak gerekiyor. Bunu başarabilenler piyasaya hükmediyor ve pazarda söz sahibi oluyor. Sadece üretimin yeterli olmadığı bir dönemdeyiz. Marka ve ürünle ilgili müşteri algısı piyasayı belirliyor. Ayrıca günümüzde dış pazara açılamayanlar büyüyemiyor. O yüzden tüm işadamlarımızın en yakınlarındaki fuarlar başta olmak üzere sektörleriyle ilgili yenilikleri bu fuarlarda yakından görmeli ve kendilerini yenilemeleri gerekiyor. KOSGEB olarak biz KOBİ’lerin fuarlara katılmalarını teşvik ediyor ve destek veriyoruz.” dedi.

Konferansın sonunda işadamlarının sorularını yanıtlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Birliği (KOSGEB ) Osmaniye Müdürü Danyal Peker işadamlarına KOSGEB imkânlarından faydalanmaya davet etti. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD ) Osmaniye Şubesi’nin Konferans Salonu’nda yapılan “Kobilerde Girişimcilik” konferansına KOSGEB Osmaniye Müdürü Danyal Peker ve TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş’in yanı sıra çok sayıda işadamı ve genç girişimci katıldı.

devamı...

(Muhtarlar, TÜMSİAD komisyon üyeleri ile buluştu - 08.10.2011)
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şubesi’nin bünyesinde bulunan Basın Komisyonu ve aynı zamanda Yaylana Sahip Çık kampanyası platformu üyeleri olan basın mensupları, Osmaniye’deki bazı muhtarlar ile bir araya geldi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Özkan’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, muhtarlar yayla sorunu ile ilgili çalışmalara destek sözü verdi. Raufbey Mahallesi Muhtarı Süleyman Abasıkeleş ve Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli’nin de katıldığı kahvaltılı toplantıda konuşan Mehmet Ali Özkan, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur ve onur duyduğunu söyledi. Özkan, Osmaniye’nin menfaatleri doğrultusunda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceğini belirtti.

TÜMSİAD Genel Sekreteri ve Basın Komisyonu Başkanı Esef Gök de Muhtar Mehmet Ali Özkan’a evsahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Bilindiği gibi basın komisyonu olarak Yaylana Sahip Çık sloganı ile bir çalışma başlattık. Bunda amacımız Osmaniye’nin en önemli sorunu olan yaylalar ile ilgili sorunun biran önce çözümünün sağlanmasıdır. Bu konuda imza kampanyası da başlattık. Bununla ilgili muhtarlarımızdan da destek bekliyoruz. Bugün burada kısmi olarak bunu gerçekleştirdik. Katılan muhtarlarımıza ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

devamı...

(YAYLA İÇİN 9 BİN500 İMZA - 03.10.2011)
Yayla Sorunu Çözüm Platformu tarafından başlatılan ‘Yaylana Sahip Çık’ imza kampanyasında on günde 9 Bin 500 imza toplandı.

Platform Başkanı Murat Özkardeş, 23 Eylül’de başlattıkları imza kampanyasında 2 Ekim itibari ile toplanan imza sayısının 9 Bin 500 olduğunu söyledi.

TÜMSİAD Osmaniye Şubesi’nin Yayla Komisyonu tarafından tüm hazırlıkları tamamlanan imza kampanyası daha sonra Yayla Sorunu Çözüm Platformu adı altında yürütüldü. Toplumun tüm kesimlerinin çözümde katkısının bulunması için bu yolu tercih ettiklerini belirten Yayla Sorunu Çözüm Platformu Başkanı ve TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş imza kampanyasına katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Özkardeş, “Konuya ilgi duyan ve katkı sağlayan başta milletvekillerimize, Osmaniye Barosuna, Orman İşletme Müdürlüğü’ne, İl Özel İdaresi’ne, siyasi partilerimize, derneklerimize ve tüm basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Mesele sadece ne TÜMSİAD’ın nede bir başka kuruluşun meselesi. Biz bunu Osmaniye’nin meselesi olarak görüyoruz. O yüzden çalışmaları mümkün olduğu kadar toplumun tüm kesimleriyle yapmaya çalıştık.” Dedi.

Toplanan imzaların oluşturulacak bir komisyon aracılığıyla TBMM’ne ulaştırılacağını söyleyen TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş şehir merkezinde ki üç noktada imza kampanyasının birkaç gün daha devam edeceğini aktardı.

devamı...

(TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş , İl Şube Başkanları toplantısına Katıldı - 03.10.2011)
TÜMSİAD`ın İl Şube Başkanları toplantısı Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi`den yapıldı.

TÜMSİAD`ın ATO Kongre Merkezi`nde düzenlenen İl Şube Başkanları toplantısına Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci ve çok sayıda İl Şube Başkanları ve Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş de katıldı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ``Eylül ayında ihracat 10 milyar 723 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise yüzde 3 azaldı. 1 Ocak-30 Eylül 2011 döneminde ise 99 milyar dolar oldu`` dedi.

Buradaki konuşmasında 2011 eylül ayı ihracat rakamlarını da açıklayan Çağlayan, şu bilgileri verdi:``Eylül ayında ihracat 10 milyar 723 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise yüzde 3 azaldı... Türkiye`nin yaklaşık 11 milyar dolara yakın ihracat performansı sürüyor. 1 Ocak-30 Eylül 2011 döneminde ise 99 milyar dolar oldu. Ekim-Kasım-Aralık aylarındaki ihracat rakamları bu rakama monte edilecek. Dünyada ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı bu ortamda, ihracatımızın yüzde 50`den fazlasını yaptığımız Avrupa`daki krize rağmen Cumhuriyet tarihinin yeni bir ihracat rekorunu bu yıl kıracağız.`

Osmaniye Şube Başkanı Sn: Murat Özkardeş; “Ülkemizi her platformda temsil eden Türk sanayicisi ve işadamının uluslararası pazarlardaki saygınlığını artırarak, ülkemizin dünyadaki imajını hak ettiği konuma ulaştırmak, dünyayı ve gelişmeleri yalnızca takip etmek yerine, tüm dünyanın bize ayak uydurmak zorunda kalacağı öncü başarılara imza atmak amacıyla kurulan derneğimiz, Ulusal ve Uluslar arası alanda gerçekleştireceği çalışmalarından üyelerinin daha etkin faydalanabilmesi adına Şube açılışlarını yapmıştır. Şubemiz, derneğimizin vizyonu benimsemiş ve misyonu ile hareket edebilecek saygın işadamları ile birlikte kurulmuştur.

Osmaniye geçmişten günümüze Ülkemize sosyal ve ekonomik anlamda olumlu katkıları olan bir ildir. Kentte, tarıma dayalı sanayi kollarının fazla olması ile birlikte, Gıda, sanayi en önemli iş kolları arasında sayılabilir. Un, Makarna, Bulgur süt penir Bunlarla birlikte tekstil, ambalaj, mermer, mobilya, makine Sanayi gerek iç gerekse dış pazarda aktif rol almaktadır.

Hammadde kaynakları, nitelikli işgücü ve ulaşım olanaklarının genişliği, sanayinin gelişmesine olanak vererek Osmaniye bölgenin ticaret merkezi konumuna getirmiş bulunmaktadır.

Tümsiad Osmaniye Şubesi olarak, üyelerimize en iyi şekilde hizmet etmeyi hedefledik.” dedi

devamı...

(TÜMSİAD OSMANİYE ŞUBESİNDEN TERÖRE TEPKİ - 28.09.2011)
TÜMSİAD Osmaniye şube il Başkanı Murat Özkardeş Diyarbakır ve Elazıda görev yapan öğretmenlerin terör örgütü mensuplarınca kaçırılmasına tepki gösterdi

Özkardeşler Tek amacı insan eğitmek olan öğretmenlerin Oldukça üzücü olduğunu. Terör örgütünün bölgede okuyan Kendini geliştiren sorgulayan bireyleri istemediğini belirtti.Son zamanlarda tırmanışa geçen terör olaylarının eğitimcileri Hedef alan terör örgütü Türk milletinin yıldıramayacağını vurgulayan Özkardeşler açıklamasına şöyle devam etti: Diyarbakır ve Elazı da görev yapan ilk öğretim öğretmenleri terör örgütü Mensuplarınca kaçırılmış olmaları tüm ülkemizi derinden üzmüştür.Terör eğitilmiş insanların sayısı artıkça kendiliğinden bitecektir.Bu inanç ve azimle yoluna devam eden öğretmen kardeşlerimizin zor şartlarda vermiş Oldukları mücadele taktire şayandır. İnsana yetiştirme amacı ile yola çıkan; karşılaştıkları Her güçlüye azim ve kararlılıkla karşı koyan ve bu kutlu mücadeleyi verirken terör Örgütü mensuplarınca kaçırılan öğretmen kardeşlerimize yapılan bu zulmü nefretle kınıyoruz

devamı...

(Osmaniye Tüm sanayici ve İş Adamları Dergi Şubesinden Yayla imza Kampanyası - 24.09.2011)
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şubesi tarafından, Osmaniye’deki yayla evlerinin yıkımını durdurmak

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şubesi tarafından, Osmaniye’deki yayla evlerinin yıkımını durdurmak ve yaylaların sorununa çözüm getirmek amacıyla komisyon kuruldu. Komisyon, konuyu gündeme getirmek amacıyla imza kampanyası başlattı.

TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, yaptığı açıklamada; “Yaylalarımızda yaşanan hukuki soruna çözüm için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilk olarak bir komisyon oluşturduk. Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal ve Hasan Hüseyin Türkoğlu, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin il başkanları, ilgili kurum müdürleri ve yayla derneklerinin bir araya gelerek oluşturduğu komisyon, yaylaların sorunlarına çözüm getirmek amacıyla çalışma başlattı. Çalışmaların sonunda ilk olarak bir imza kampanyası başlatmayı uygun gördük. Amacımız bu konuda kamuoyu duyarlılığı ve desteğini oluşturmaktır” dedi.

Osmaniyelilerden de kampanyaya destek vermesini isteyen Özkardeş, "Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu önemli ve hassas konuda mutlaka kalıcı bir çözüm bulunmalıdır. TÜMSİAD olarak biz bu konuya herkesin katkı yapabileceğine inanıyoruz. Bu sorun ancak yeni bir yasal düzenleme ile çözülebilir ve bunun çözüm yeri de TBMM’dir. Siyasi partilerimizin il başkanlarını bilgilendirdik. Osmaniye milletvekillerimiz de yayla sorununun çözümü için yasa teklifi hazırlıyorlar. Meclisin açılmasıyla birlikte sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Osmaniye Baro Başkanı Hüseyin Sezgin de TÜMSİAD`ın örnek çalışmasını takdirle karşıladıklarını belirterek, sorunun çözümü için her türlü katkıyı yapacaklarını bildirdi.

İmza kampanyası çerçevesinde “Yaylana Sahip Çık” sloganı altında Cumhuriyet Meydanı, Hükümet Konağı, Belediye, Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile Yenihayat Hastanesi önünde stant açılacağı bildirildi. İmza kampanyası 02 Ekim tarihine kadar devam edecek.

devamı...

(Başkan Özkerdeş Yeni Eğitim Ögretim Yılını Kutladı - 19.09.2011)
Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları derneği Başkanı Murat Özkardeş, yaptığı yazılı açıklama ile 2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim yılını kutladı. Tüm eğitim çalışanlarının ve öğrencilere başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini dileyen Başkan Özkardeş, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Kıymetli öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler; öncelikle; yeni bir başlangıç, yeni bir dönem, yeni bir eğitim öğretim yılı hepiniz için hayırlı olsun. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi diliyorum. Sevgili çocuklar ve gençler sizler; ailenizin, köyünüzün, mahallenizin, şehrinizin ve ülkemizin ümidisiniz. Bu bilinçle, değişen ve gelişen dünya ekseninde, hayatın bütün alanları için dünyanın en iyisi, en niteliklisi, en donanımlısı olmayı bir ülkü edinmelisiniz. Geleceğin Türkiye’si sizin sayenizde daha çok kalkınacak ve büyüyecektir. Alacağınız eğitim öncelikle kendinizin, ailenizin ve ülkemizin en büyük güvencesi olacaktır. Millî eğitimin hedefine ulaşması için önceliğimiz mutlaka ama mutlaka aynı hedefe yönelen, millî birlik ve sevgiyle hareket eden bireyler yetiştirmektir. Bu bilinçle, Yunus Emre’nin dizlerinden yansıyan sevgisini, Yavuz Sultan Selim’in: “Hocamın atının nalından sıçrayan çamur, kaftanıma süstür.” diyen saygısını, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Millet ve biz yok, birlik halinde millet var, biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz.” sözüyle millî birlik ve beraberliği en iyi yaşayan bireyler olmalıyız. Yarınımız için eğitim-öğretim çalışmalarımızı en güzel şekilde yaşamalıyız. Eğitim alanındaki mücadele bir istikbal mücadelesidir. İstiklâl mücadelesi ile hür ve bağımsız hâle gelen ülkemiz ancak istikbal mücadelesi ile yeryüzünde hak ettiği konuma kavuşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2011-2012 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diler, selâm ve saygılar sunarım.”

devamı...

(Tümsiad Akdeniz Bölgesi Egt.Arge Toplantısını Mersinde Gerçekleştirdi. - 16.09.2011)
Tümsiad 5. Bölge Egitim ve Ar-Ge Toplantısını Mersin şubede gerçekleştirdi. Toplantıya tümsiad Genel merkez Egitim ve Ar-ge Komisyon Başkanı Sayın Abdullah ÖZAY Başkanlığında, Osmaniye, Kozan, Konya, Nigde, Nevşehir, Adana ve Mersin şubelerinin Eğitim ve ar-ge Komisyon Başkanları eşlik ettiler.

Toplantıda Alınan Kararlar şöyle sıralandı.

1. Avrupa Birligi Kobi Haftası için genel düzenlemenin hazırlanması

2. 2012 yılı genel faliyet listelerinin hazırlanması

3. Avrupa birliği kobi haftası etkinliklerinin formalarının düzenlenmesi ve sisteme yerleştirilmesi

5.Bölge Eitim ve Ar-ge toplantısı mersin şube eitim ve arge komisyonu başkanı mithat Taşdemir in Organize Ettiği 3. Geleneksel tekne gezisi ile son buldu. devamı...

(TÜMSİAD YAYLA SORUNU İÇİN KOMİSYON KURDU - 12.09.2011)
Zorkun başta olmak üzere Osmaniye’nin birçok yaylasında yaşanan yayla evlerinin yıkımını durdurmak ve soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını sağlamak için Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Osmaniye Şubesi tarafından komisyon kuruldu.

Yayla sorununun çözümü için ilk olarak Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Hasan Türkoğlu, sivil toplum kuruluşları, TBMM’nde grubu bulunan siyasi partilerin il başkanları, ilgili kurum müdürleri ve yayla derneklerini bir araya getirerek başlatan TÜMSİAD, ortaya çıkan çalışma sonucuna göre de komisyon oluşturdu. Komisyonun yaptığı 3 ayrı toplantıyı değerlendiren Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, “ Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu önemli ve hassas konuda mutlaka kalıcı bir çözüm bulunmalıdır. Yıllardır ertelenerek bugün dağ gibi karşımızda duran bu yayla evlerindeki sorunun çözülmesi için ortak bir irade ve toplumsal işbirliği gerekmektedir. TÜMSİAD olarak biz bu konuya herkesin katkı yapabileceğine inanıyoruz. Bu sorun ancak yeni bir yasal düzenleme ile yapılabilir. Komisyonda Osmaniye Baromuzun, Orman İşletme Müdürlüğü’nün ve İl Özel İdaresi’nin çözüm için çok güzel önerileri ve çalışmaları oldu. Osmaniye Milletvekillerimiz yayla sorununun çözümü için yasa teklifi hazırlıyorlar. Meclisin açılmasıyla birlikte sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Osmaniye Baro Başkanı Av. Hüseyin Sezgin ise TÜMSİAD’ın bu örnek çalışmasını takdirle karşıladıklarını belirterek baro olarak her türlü katkı yapacaklarını söyledi. Sezgin, “ vatandaşımız yıllardır aşırı sıcaklardan kaçarak yaylaya çıkmaktadır. İnsanımız adeta yaylaya canını kurtarmaya gidiyor. Bugünlerde gündeme gelen 2B Orman vasfını kaybetmiş arazileri kapsayan bir düzenleme var. Ormanı talan edenler adeta ödüllendirilirken ormanı koruyanlar cezalandırılmış duruma düşmüşlerdir. Bizler, suçlu insanlar gibi yaylaya gidip gelmek istemiyoruz. Açılan davalar, verilen mahkûmiyet cezaları yaylacılarımızı derinden sarsmıştır. 1952 yılında çekilen hava fotoğraflarında yaylalarımızda orman sık değilken bugün iğne atılsa yere düşmeyecek durum vardır. Buda yaylacıların ormanı koruduğunun en güzel örneğidir.” diye konuştu.

Ekim ayında açılacak olan mecliste konunun yasal bir düzenlemeye kavuşması için Eylül ayını çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, TBMM’de ilgili komisyonlar, partilerin grup başkan vekilleri ve bölge milletvekilleriyle görüşmeler yapılacağını ifade etti.

TÜMSİAD’ın oluşturduğu komisyonda Osmaniye Barosu’ndan Başkan Av. Hüseyin Sezgin, Av. İrfan İlker Şanlı, Av. Nazım İlter, Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Karalar, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Murat Gündede, Osmaniye Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı Abdulsamet Doğar, TÜMSİAD Şube Başkanı Murat Özkardeş, TÜMSİAD Genel Sekreteri Esef Gök ve TÜMSİAD Basın Komisyonu Üyesi Şükrü Tozluklu yer alıyor.

devamı...

(Osmaniye TÜMSİAD Şubesi Her Zaman Oldugu Gibi İlklere İmza Atıyor. - 26.07.2011)
Yayla sorununun çözümü için ilk adım atıldı.

Osmaniye Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği TÜMSİAD ev sahipliğinde Arpacı Tesislerinde yapılan geniş kapsamlı toplantıda, yıllardır devam eden yayla sorununu çözmek için ilk adım atıldı. Osmaniye Milletvekilleri Yrd. Doç. Dr. Suat Önal ve Hasan Hüseyin Türkoğlu nun da katıldığı toplantıda, Osmaniye Belediye Başkan Vekili Mustafa Baklaya, Baro Başkanı Av. Hüseyin Sezgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Karalar, Orman İşletmesi Müdür Mavini Abdülsamet Doğar, AK Parti İl Başkanı Ömer Yağmur, MHP İl Başkanı Murat Kanlı, CHP İl Başkanı Kemal Tabak, TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş, OGİAD ve Kent Konseyi Adına Ahmet Pamuk, Akçev Başkanı Abdullah Uğurlu, yayla dernek başkanları ve basın mensupları hazır bulundu. Yayla kültürünün bir hayat tarzı haline geldiği Osmaniye nin Zorkun, Ürün, Mitisin, Hacıdağı Rahime Hatun, Olukbaşı yayla dernekleri başkanlarının dertlerini anlattığı toplantıda, yayla sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi, cezaların durdurulması ve çözümün bulunması noktasında öneriler sunuldu.

Magdurlar şaşkın durumda.

Yazları sıcağın bunaltısından kurtulmak için Zorkun ve diğer yaylalara çıkan vatandaşlar son yıllarda Orman İşletmesinin tutanağı, Savcılığın iddianemesi ve Adliyenin verdiği karar üzerine yaklaşık 1.600 kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis, 9 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezasıyla, kendi mülkiyetinde ve evlerinde mağduriyet yaşadılar. Ne yapacaklarını bilemedikleri için şaşkınlık yaşayan mağdur kimseler önce bir üst mahkemeye temyize giderek hukuk çerçevesinde çözüm ararlarken, bir yandan da bu kanayan yaraya köklü çözüm arayışı içerisine girdiler. İş adamlarının yanında, toplumun bütün sorunlarına duyarlılık göstermekle ön plana çıkan TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş yemekli toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Osmaniyenin bir gerçeği olan yayla sorununun derinlemesine irdelenip çözüme kavuşturulması için davetlerine icabet eden, milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederek toplantının hayırlı olmasını diledi. Baro Başkanı Av. Hüseyin Sezgin, Anayasa değişmeden sorunları kökten çözecek bir yayla kanunu hazırlamanın çok zor olduğunu, ancak çözüm noktasında Adana Tekir Yaylasının sorununu çözmedeki metodun örnek alınabileceğini belirterek, konunun hukuki zemine oturtulabileceğini söyledi.

Magduriyetten Başbakan haberdar.

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Ömer Yağmur, yaptığı konuşmada yayla sorunun çözümüyle ilgili olarak hükümetin sanki hiçbir yapmamış gibi bir intiba uyandırıldığına dikkat çekerek, İl Başkanı olarak bizzat ben Başbakanımıza Osmaniye de çok ciddi bir yayla sorunu olduğunu ve insanlarımızın büyük mağduriyetler yaşadığını ifade ettim. Orman ve Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakanımızın talimatıyla Osmaniyeye gelerek Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin ve Bölge Müdürlerinin ve hukukçuların katıldığı bir toplantı yaptık. Bu görüşmeler neticesinde hazırlanan kanun taslağı komisyondan da geçti. 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinin yapılması ve Meclis in tatile girmesiyle kesin neticeye ulaşamadık, ama biz bu işin takipçisiyiz dedi.

Örnek Teşkil Edecek Bir Toplantı.

MHP İl Başkanı Murat Kanlı, Osmaniye nin sorunlarının çözümü noktasında siyasi partilerimizi ve toplumun bütün kesimini buluşturarak, diğer sorunların çözümünde de güzel örnek teşkil edecek bir davranış sergileyen TÜMSİAD Başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. Bu birlikteliğin bütün konularda örnek teşkil etmesini ve süreklilik arz etmesini temenni ediyorum diye konuştu. CHP İl Başkanı Kemal Tabak da, gelecek nesillere yaşanabilir bir Osmaniye ve Türkiye hazırlama yolunda, üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazırız mesajı verdi.

Yayla Kanunu Turizm Kapsamına Alınmalı.

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Türk Milletinin yerleşik hayata geçtikten sonra konar göçer hayat tarzının yaylacılık kültürünü yaşatarak devam ettirdiğini hatırlatarak şunları söyledi. Sorunun çözümü noktasında bazı şeyler yapılmış olabilir, ama çözüm ortaya konulmayınca ve mağduriyet giderilmeyince Türk Milletine fazla inandırıcı gelmiyor. Vatandaşı sözle yatıştırmak mümkün değil. Anayasada ormanla ilgili 169. ve 170. Maddelerin şuanda engel teşkil ettiğini görüyoruz. Bütün suçların affedilmesine rağmen, suiistimal edildiği ve rant elde edildiği için orman suçları affedilemiyor. Anayasa nın yeni düzenlemesi uzun zaman alacağı için acil çözüm olarak, yaylaların turizm kapsamına alınarak geçici bir çözüm getirilmesini öneriyorum. Daha sonra mutlaka meseleyi topyekün çözecek bir Yayla Kanununun çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Osmaniye de bu konuyu takip edecek bir komisyon oluşturulmasını ve bizlerle sıkı diyalog içerisinde bulunmalarını teklif ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz.

Yayla Sorunu TBMM Çözülecek.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Suat Önal ise, Akdeniz sahil şehirlerinin ve Osmaniyenin yayla sorununa çözüm getirme noktasında ortak sinerci oluşturma gayreti gösteren TÜMSİAD Başkanına ve toplantıya katılarak sorumluluk alan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yayla sorununun çözümü Yasama Organı olan TBMM de çözülecektir. Bizler sizlerin vekilleri olarak Ankarada sorunu giderecek yeni yasaların hazırlanması için çalışmalara başladık. Ben de yaylada yetişip büyüyen bir kardeşinizim. Zorkun ve diğer yaylalarımızda bugüne kadar ormanımıza hiçbir zarar verilmeme sevindirici bir durumdur. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece, insanımıza hizmet etmekle yükümlü olan devletimiz, bu sorunu mutlaka çözecektir. 1 Ekim de TBMM nin açılması ile birlikte yeni Yayla Kanunu gündeme getireceğiz. Kanun taslağı komisyon safhasına geldiğinde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi noktasında ek çözümleri devreye sokacağız. O zaman temyizde onaylanmayan cezaların ve mahkum olanların muafiyeti için çözüm üretirken, gelecekte daha huzurlu bir yayla hayatının sürmesi için inşallah kanunumuzu da diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çıkarcağız dedi.

Bayltayla Ağaçlarımı Keselim.

Osmaniye Belediye Başkan Vekili Mustafa Balkaya da, sitemli bir konuşma yaparak, Biz de elimize balta alıp ağaçları keserek, yaylanın orman hükmünden çıkması için isyan mı edelim, Milletvekillerimiz ellerindeki imkânları değerlendirerek yaylacı vatandaşlarımızın devlete karşı suç işliyor görünümünden ve psikolojik eziklikten kurtulması için bir an önce çözüm üretmelerini bekliyoruz dedi. devamı...

(Osmaniye TÜMSİAD Yayla sorununa cözüm arıyor. - 14.07.2011)

Baro Başkanı Hüseyin Sezgin ve beraberindeki heyet Tüm sanayici ve iş adamları derneğini ziyaret etti. Sezgin, şehrin kalkınması adına ne gerekiyorsa üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız dedi 

TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş dernek olarak çalışmalarını sürdürdükleri 2023 te nasıl bir Osmaniye hayal ediyoruz  konu başlığında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

 Yayla Probleminin Osmaniyenin yaşadığı bir gerçek olduğunun altını çizen TÜMSİAD Başkanı Özkardeş Yayla Osmaniye’nin gerçeği Orman Bakanı gelip burada bir inceleme yapabilir bunun sonuca ulaşması lazım yapılan işin bir kıymetli kalmıyor. İnsanlar mahkemeye giriyor çıkıyor, devlet diyecek ki kimse yaylaya çıkmayacak herkes inecek ya da bu konuda çözüm üretilecek  dedi. 

TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş ilerleyen günlerde yayla sorunuyla bir platform oluşturarak konu ile ilgili bir araştırma yapılarak yetkililere sunmak için çalışmalara başlatacaklarını söyledi. 

Baro Başkanı Hüseyin Sezgin Zorkun yaylasındaki yasal durumun bir an önce çözüme kavuşması için yapılacak çalışmalarda Baro olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Osmaniye deki sivil toplum örgütlerleriyle birlikte hareket etme görüşünde olduklarını dile getiren Başkan Sezgin Şehrimizin sıcağından dolayı yaylaya ihtiyaç var bu işin yasal olarak çözülmesi gerekmektedir. Yayla sorunda ceza almayan bile kanuna uygunsuz yaşadığı düşünmesi için, bu konuda bir düzenleme yapılmalıdır. Bizler Osmaniye Barosu olarak yasa hazırlanması konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Dedi. 

Baro Başkanı Hüseyin Sezgin TBMM nin tatil dönüşünde yasa teklifinin sunulması için çalışmaları içerisinde bulunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. 

devamı...
(Tümsiad 3. Akdeniz Bölgesi Şubeleri Toplantısı Konyada yapıldı. - 11.07.2011)

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 3. Akdeniz bölgeleri toplantısı 09 Temmuz 2011 tarihinde Konya rixos otelde başladı. 10 Temmuz 2011 Pazar günü sona erdi.

3. Akdeniz bölge toplantısı TÜMSİAD Konya şubesi önderliğinde start alırken, bölge toplantısına Genel Başkan Yardımcısı, Bahadır Aydın, Genel Sekreter Cengiz Metin, İl Başkanları, Bşk. Yrd. İl Sekreterleri düzeyinde katılım sağlandı. Toplantının ev sahipliğini yapan TÜMSİAD Konya Şubesi Başkanı Cemalettin Akpınar açılış konuşmasında, Biz TÜMSİAD olarak bir aileyiz aileler çoğaldıkça büyürler bizlerde çoğaldıkça büyüyeceğiz, şehrimize hoş geldiniz şeref verdiniz dedi. Genel Sekreter Cengiz Metin, söz alarak, İl başkanımın söylediği gibi düne kadar küçük bir topluluk ve dernektik ama bu gün 52 il de şubesi olan 10 yurt dışı temsilcisi olan 13 bin in üzerinde üyesi olan büyük bir dernek durumundayız, evet biz bir aileyiz hep birlikte büyüyeceğiz ve güçleneceğiz, güçlü olmak için yurt içi gezileri yurt dışı gezileri, KOBİ etkinleri, yaparak üyelerimize eğim amaçlı etkinlikler vererek güçlü olmamız anlamında her şeyi yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz dedi. Cengiz, bu dernek KOBİ ler için kurulmuş bir dernektir. Türkiye de iş potansiyelinin %97si KOBİ lerden oluşmaktadır, iş dünyasına hizmet eden kesimde bu %97 gruptur bizlerde TÜMSİAD olarak KOBİ lerin güçlenmesi için her türlü fedakârlığa varız dedi. Daha sonra söz alan Genel başkan yardımcısı Bahadır Aydın, öncelikle toplantımıza hoş geldiniz, böyle kalabalık bir aile olmak gerçekten güzel, bizler sizlerle onur duyuyoruz. Çünkü geleceğe ışık tutan iş adamları sizlersiniz KOBİ lerin büyümesi için ufkunu açmaya çalışan sizlersiniz, iş adamları için emek ve ter döken yine sizler siniz, ben sizi kutlamayım kimi kutlayayım dedi. Genel sekreterimiz Aydın beyin de dediği gibi büyüyen ve ufkunu genişleten bir derneğiz, büyümenin kolaylıkları olduğu gibi zorlukları da olacak tır, onun için büyürken tertip düzen ve koordineli bir şekilde büyümemiz gerekmektedir. Bizim düsturumuz bilirsiniz ki öncelikliyi dürüstlüktür bu konuda taviz vermemenizi sizlerden talep ediyorum dedi. Aydın, daha sonra İl Başkan yardımcılarının sorunlarını dinleyerek Komisyon çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Akdeniz 3.Bölge toplantısı hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.

devamı...
(Tümsiad Akdeniz Bölgesi Şubeleri Toplantısı Konyada yapıldı. - 09.07.2011)

Tüm sanayici ve iş adamları derneği (TÜMSİAD)3.  Akdeniz bölgeleri toplantısı, Konya rixos otelde 09 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşmek üzere Konya şubesinin önderliğinde başladı. Akdeniz Bölgesi TÜMSİAD şube başkan yardımcıları ve il Genel Sekreterinin katılımıyla toplantı start aldı. Toplantı Konya şube Başkanı Cemalettin Akpınar, katılımcılara hoş geldin diyerek iyi dileklerini sunarak başarılar diledi. TÜMSİAD Genel başkan yardımcısı bahadır aydın ve Genel Sekreter Cengiz metin in konuşmalarıyla toplantı devam etti. Toplantı Daha sonra başkan yardımcıları ve genel sekreterler düzeyinde ve genel merkez temsilcilerinin katılımları ile yarın da devam edecektir.

devamı...
(İngilizce ögrenen iş adamaları belgelerini aldılar. - 04.07.2011)

OSMANİYE Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) işbirliğiyle düzenlenen hızlandırılmış İngilizce kursu tamamlandı. İşadamlarına yönelik açılan kursu başarıyla tamamlaya 15 kursiyere belgeleri törenle verildi.
17 Şubat 2011 tarihinde başlayan, çarşamba ve perşembe akşamları 3 er saat olmak üzere 128 saat süren eğitimler, İngilizce öğretmeni Bünyamin Kütük tarafından verildi. 
Kursa katılan işadamlarına belgelerini dağıtan TÜMSİAD Şube Başkanı Murat Özkardeş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dış pazarda söz sahibi olmanın yolunun İngilizce öğrenmekten geçtiğinin altını çizdi.
İşadamlarının profesyonelce iş yapmaları için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını kaydeden Özkardaş şöyle dedi:
Onların ufkunu açmak ve yalnızca iç pazarda değil dış Pazarlar da söz sahibi olabilmeleri için temel taşın bilgi ve dilden geçtiğini biliyoruz. Amaç iş adamlarımızın kendi durumlarını anlatacak kadar da olsa yabancı dil öğrenmelerini sağlamaktı.
TÜMSİAD Şube Başkanı Özkardeş, konuşmasının ardından kursu başarıyla bitiren kursiyerlere belgelerini verdi.

devamı...
(Ak Parti Millet vekili Suat Önal, Her Zaman İş Adamlarımızın yanındayız ve Destekcisi olacağız - 18.06.2011)

Osmaniye Ak Parti il Yönetimi ve Millet Vekili, Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları derneğini ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan Osmaniye Ak Parti İl Başkanı Ömer Yağmur,  öncelikli olarak burada yani Osmaniye de birinci parti çıkmanın da hazzını yaşıyoruz, sonuçta iki iki milletvekili çıkarttık. Tercihini bu yönde çıkardı Osmaniye halkı. İki milletvekilimizde yarın Ankara ya yollayacağız, yeminlerini edip döndükten sonra yine kurumlarımızla yine sizle istişare yapacağız, Osmaniye için neler yapılması gerekiyorsa inşallah onların takipçisi olacağız hep birlikte.  Desteğinizden dolayı demokrasiye katkınızdan dolayı, kurumuz adına teşkilatım adına sayın millet vekillerimiz adına, size teşkilatınıza derneğinize üyelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz daha güzel günlerde buluşuruz seçmenimizin tercihi nede son derece saygı gösteriyoruz, demokrasinin de gereği budur diyoruz, dolayısıyla insanımız hizmetten dolayı oy kullandı, istikrardan dolayı oyunu kullandı, güzel duble yollarda araba kullanmak istiyor, uçağa binmek istiyorlar, hızlı trene binmek istiyor, sağlıkta ve eğitimde hizmet almak istiyorlar, bu yönde tercihlerini kullandıklarını düşünüyoruz, Türkiye de yapılanlardan memnun olduklarını düşüyoruz,ülke genelinde % 50 oy alarak 3 dönemde iktidara gelme nin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz, vatandaşlarımıza tercihlerinden dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

Osmaniye Ak parti Milletvekili Suat Önal söz alarak şunları söyledi.  Kıymetli başkan değerli TÜMSİAD yönetim kurulu arkadaşlarımız bizde öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. TÜMSİAD kurulduğu andan itibaren güzel faaliyetler icra etti ve yakın ende gördük, gözlemledik, takip ettik özellikle sanayi kesimizle sanayicilerimizin içerisinde memleketin dertleriyle gönülden dertlene bilen insanların oluşturduğu bu tür çatılar çok önemli ülkemi zinde kalkınması noktasında ekonominin temel kırı terlerinin birisi olan ekonomik büyümenin göstergesi olan üretim alanında faaliyet gösteren sanayicilerimiz bizim için ayrıca kıymet arz ediyor bizler inşallah Osmaniye adına da daha güzel işleri beraber iş birliği içerisinde yapmayı planlıyoruz hedefliyoruz. Sizlerin bizlerden destek bekleyeceğiniz her konuda yanınızda olacağız, Ankara nezlin de yapılacak her türlü girişimlerde beraber olacağız elbirliği ile Osmaniye mize bir takım eserler bırakabilirsek ne mutlu bize bunun çabası ve gayreti içerisinde olacağız, biz gönülleri aynı duygular için çarpan insanlarız dedi.

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları derneği Başkanı Murat Özkerdeş, söz alarak, önce derneğimize hoş geldiniz şeref verdiniz dedi,  12 haziran milletvekili seçimi Osmaniye ye ve vatana millete hayırlı olsun diyorum, değerli vekillerimize başarılar dilemek istiyorum, inanıyorum ki Osmaniye de yapılacak işlerde katkıları olacak ve Osmaniye için yapılacak bütün projelere destekleri olacaktır. İnanıyorum ki seçilip meclise giden vekillerimiz inde büyük projelere imza atacaklarına eminim dedi. Özkardeş, müsaade ederseniz, biz TÜMSİAD olarak 7 aydan bu yana üzerinde çalıştığımız bir projemizden bahsetmek istiyorum, Osmaniye tüm sanayici ve iş adamları derneği olarak 10 kişilik mühendis ekibinden oluşmuş proje gurubumuz var. Proje gurubumuz 7 aydan buyana çalışmalarını sürdürmekte, bu geçen aylar süre içerisinde 2023 te nasıl bir Osmaniye hayal ediyoruz ve nasıl bir Osmaniye de yaşamak istiyoruz veya torunlarımıza, çocuklarımıza nasıl bir Osmaniye bırakmalıyız projesi üzerinde çalışma yapmaktayız. Bu yaşanacak Osmaniye yi tasarlar iken, Osmaniye nin bürokratlarından, iş adamlarından, bu şehre hizmet etmiş fikir adamlarından, Osmaniye de belediye başkanlığı yapmış başkanlardan tutun, Osmaniye için fikir üretebilecek herkesten faydalanarak bu insanlarımızın fikirlerine başvurup derneğimize çağırarak onların fikirleri alıp, bir kitap veya animasyon şekline koyup, Osmaniye nin bürokrasisiyle birlikte 25,30 kişilik gurupla birlikte bu projemizi başbakana ve cumhurbaşkanına kadar götürmeyi planlıyoruz ve yapacağız, inşallah 2023 te yaşanacak bir Osmaniye inşa ederiz. Bu projemize Ankara dan meclisten bize destek vermenizi bekliyor ve ümit ediyoruz dedi.

devamı...
(MHP İl Yönetimi ve Vekil adayları Osmaniye Tümsad şubesini ziyaret etti. - 11.06.2011)

Osmaniye MHP İl Başkanı ve Millet Vekili adayları Tüm sanayici ve İş Adamları Derneği Osmaniye Şubesi ni saat 17.30 dernek binasında ziyaret etti. Osmaniye TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş, Yönetim Kurulu  ve üyeleri tam kadro denek binasında hazır bulundu.

Osmaniye Milliyetçi Harekat Partisi İl Başkanı Murat kanlı, Geçtiğimiz günlerde bizi ziyaret etmeniz biz partilileri hayli memnun etmiştir, sizin sıcak kanlı yaklaşımlarınız, samimi davranışlarınız bizleri ve partili arkadaşlarımızı memnun etmiş ve tüm sanayici ve iş adamları derneği adına yakışır bir davranış sergilediğini göstermiş olup, Osmaniye deki Sivil toplum örgütlerine örnek olacak bir tavır sergilemiştir, diğer dernek ve sivil toplum örgütleri ninde TÜMSİAD gibi davranmalarını ve adı gibi tüm sivil toplum örgütlerine aynı mesafede olmalarının gerektiğini söylemek istiyorum. Bu anlamda TÜMSİAD derneğine bu samimi davranışlarından dolayı teşekkürlerimi bildiririm dedi.

Daha sonra söz alarak konuşma yapan, Osmaniye MHP Millet Vekili Adayı İbrahim Karayigit, söyle devam etti. Malum ünümüzde 12 Haziran tarihinde seçim var, inşallah millet vekili seçilip meclise gider isek, biz şuanda olduğu gibi her zaman beraber olmak ister ve fikirlenizden de faydalanarak Osmaniye için hep beraber Osmaniye nin ufkunu yükseltmek, birlikte hizmet etmek istediğimizi duyurmak için buradayız. İl başkanımızın da söylediği gibi sizin bu samimiyetiniz bizleri, sizlerle buluşmamıza vesile etti, gerçekten sizi samimi görmeseydik buraya gelip bu birlikteliği yaşamayacaktık beklide,  bu samimiyetinizden dolayı TÜMSİAD yönetim kuruluna ve üyelerine teşekkür ederim dedi.

Daha sonra söz alan Tüm sanayici ve iş adamları derneği Başkanı Murat Özkardeş, Her şeyin bir başlangıcı vardır, bizler, yani tüm sanayici ve iş adamları derneği yönetimi ve üyeleri olarak, başlangıcı yapmış bulunmaktayız, prensibimiz dürüst insanları bünyemizde toplayıp büyük ortaklıklar oluşturmaktır dedi. Özkardeş,  biz sivil toplum örgütü olarak dürüst ve samimi olan her kesimi içimizde topluyor ve toplamaya çalışıyor, bizler, adımız gibi tüm iş adamlarını kapsayacak bir derneğiz A,B,C farkı Yoktur bizde, hepsi vardır, Bu samimiyette ondan gelmektedir. Tüm sanayici ve iş adamları derneği şubesi olarak üyelerimizin ufkunu açmak, onları eğitmek, ilerisini görmesini sağlamak, büyük işletmeler haline sokmak için elinden gelini yapacaktır. Sizlerden tek isteğimiz meclise gittiğinizde bizleri unutmadan,  birlikte büyük projelere imza atmak olacaktır dedi. TÜMSİAD Şubemizi Ziyaret etmeniz yönetim kurulumu ve üyelerimizi hayli memnun etmiştir teşekkür ederim dedi.

devamı...
(Tümsiad,Gazeteciler cemiyetiyle kahvaltıda 1 yılı değerlendirdi. - 05.06.2011)

Tüm sanayici ve iş adamları dernegi TÜMSİAD Osmaniye Şubesi Başkanı Murat Özkardeş üyelerine yönelik sürekli eğitim seminerleri düzenlediklerini bildirdi. Özkardeş,TÜMSİAD binasında düzenlediği basın toplantısında, ayda iki kez üyelerine yönelik akademisyenlerden yararlanarak çeşitli eğitim seminerleri düzenlediklerini kaydetti.

Özkardeş,TÜMSİAD olarak firmalarda çalışan personellerinde egitimlerini artıracak şekilde planlamalar yaptıklarını belirterek personeli eğititmli bir şirket daha da büyüyecektir. bu eğitimlerimizi hem firma sahibi üyelerimiz hemde personelleri için düşündük, dedi.

osmaniye Gazeteciler cemiyeti Başkanı Gökhan Erkmen ise , Türkiye ve osmaniye için yapılan her türlü çalışmaya yerel basının destek vereceğini bildirdi.

devamı...
(Prof.Dr.Aykut Gül Zamani Asla Durduramazsınız Ama İyi Kullana bilirsiniz (Hayelleri olanlar Asla Üyumazlar) - 28.05.2011)

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Osmaniye Şubesi Cuma Akşamları Rutin hale getirdiği çiğköfte Gecesine bir yenisini daha ekledi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aykut Gül ü TÜMSİAD Binasında Konuk Ederek üyelerine Yönelik bir seminer verdirdi. Tüm sanayici ve İş adamları derneğinin tanıtım filmi izlendikten sonra Rektör yardımcısı Prof.Dr. Aykut Gül Üyelere Yönelik Zaman Yönetimi Hakkında Bilgi vermek için kürsüye Geldi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof .DR. Aykut Gül, Zaman Dediğimiz Kavram Öncelikle Zaman Kavramıyla Başlamak istiyorum, tanımını yapmak çok Kolay değil. Herkesin bakış açıları farklı aslında Toplumların ortak değeri anlamında zamanın her toplumda ortak bir değer olduğu yargısı var. Zaman dediğimiz şey Maddenin var olmasıyla başlayan ve var olmayacağı noktaya kadar sürecek olan makro ve mikro evrendeki hareketler dizisi olarak tanımlıyorum dedi. Aslında bu şu demektir. Zaman denilen şey aslında evrenin yaradılışıyla başlamıştır, zaman dediğimiz şey aslında biz faniler için vardır dedi.

Gül, zaman kavramı denince, kendimize bir başlangıç alıyoruz kendimize göre, bazılarımız takvimde ayı bazılarımız güneşi kullanıyorlar ve bu şekilde haftalar, aylar, yıllar, geçip gidiyor hep göreceli olan şeyler tabii ki , zamanla ilgili bilinen bir takım gerçekler var. Ama bunu karşı karşıya geldiğimizde daha iyi anlıyoruz, bil sekte fazla yüzleşmiyoruz, zaman Dediğimiz Şey Uzatılamaz, yeniden Başlatılamaz, durdurulamaz, geri getirilemez, biriktirilemez, üretilemez, çoğaltılamaz, ödünç alınamaz, yenilenemez, çalınamaz, bu özelliklere baktığımız zaman sağlığımızı bir süre sonra kazanma ihtimalimiz var, servet önemli serveti kaybedip tekrar kazınıla biliyor, ama zaman dediğimiz şey gördüğümüz gibi gitti gidiyor.  Hem objektif ve hem de sübjektif olan tek kavram olsa gerek. 1 saat her yerde 1 saattir ama yaşanan 1 saat her yerde aynı değildir. Rüyada gördüklerimizi saatler sürmüş gibi hissetsek de, gerçekte her şey birkaç dakika hatta birkaç saniye sürmüştür Dün ve yarın sanal, bugün ise gerçek zamandır.Dün bitti,  yarın hiç gelmeyebilir, yaşanılan an ise en değerlisidir Çok zaman önceydi. O kadar zaman önceydi ki zaman diye bir şey yoktu.
İnsanlar güneş doğup batıncaya kadar yaşıyorlardı hayatı. Bir daha hiç olmayacakmış gibi dolu ve anlamlı.
Derken zaman diye üç parçalı bir şey icat etti insan Bir parçasına dün dedi, diğer parçasına bugün, öteki parçasına da yarın. Sonra fesat karıştı zamana ve insan bugünü unuttu Dünü düşünüp pişman oldu,
yarını düşünüp telaşlandı; ama işin ilginç tarafı tüm telaş ve pişmanlıkları güneş doğup batıncaya kadar yaşadı Farkında olmadan rezil etti bugününü. Oysa yarın, bugüne dün diyor, dün de bugün için yarın diyordu. Bir türlü beceremedi. Bir eliyle yarına, diğer eliyle düne yapıştı.  Bugünü eline yüzüne bulaştırdı. Mutsuz oldu insan Ve ne gariptir ki yarının telaşı da, dünün pişmanlığını da hep bugün yaşadı; ama bugünü hiç yaşayamadı. Ne yarın ne de dün! Yapılan istatistiklere göre 72 yaşındaki vasat bir insanın zamanını nasıl geçirdiği şu şekilde belirlenmiştir:
    21  yıl   uyuyarak (%30)
    14  yıl   çalışarak (%20)
      7  yıl   kişisel temizlik ve bakım faaliyetleri ile uğraşarak
      6  yıl   yemek yiyerek
      6  yıl   seyahat ederek
      5  yıl   kuyrukta sıra bekleyerek
      4  yıl   eğitim ve öğretim yaparak
      3  yıl   toplantılara katılarak
      2  yıl   kendisini bulamayanları arayarak
      1  yıl   eşyalarını toplayarak
      3  yıl   diğer faaliyetler
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ (72) YILIN SADECE (14) YILI ÇALIŞARAK GEÇMEKTEDİR

Kendini Gereğinden Fazla İşe Adamak, En kötü zaman tüketicileri çoğunlukla en çok ve en uzun çalışıyor görünebilirler. Ancak çok etkili değildirler. Çünkü bunlar zamanlarını iyi yönetmezler. Zamanı İyi Kullanmak Ne Demektir? Zaman paha biçilmez bir kaynaktır ve akan zaman geri çevrilemez. Zamanı planlayamazsınız. Kendinizi Planlamak gerekmektedir. Hoşlandığımızı Önce yapmak isteriz Hoşlanmadığımızdan, Çabuk bitecek olanı Önce yapmak isteriz Uzun sürecek olandan, Kolay olanı Önce yapmak isteriz Zor olandan, Bildiğimizi Önce yapmak isteriz Bilmediğimizden, Acele yapılanı Önce yapmak isteriz Önemli olandan, Başkalarının isteğini Önce yapmak isteriz Kendi seçtiğimizden, hep once yapmak isteriz bud a bize müthiş bir zaman kaybı olurak  geriye dönüyor. Bizim için önemli olan işin büyüklüğü küçüklüğü değil kolaylığı zorlugu değil, öncelikli olanıdır. Hedefleri ve öncelikleri mutlaka belirmemiz lazım , bunlarıda yazılı hale getirmemiz lazım , mutlaka uzun dönemde orta dönemde kısa dönemde iş hayatı içinde yine aynı şekilde hedefleri ortaya koymamız ve bunlardan önemli ve daha önemli olanları belirlememiz gerekiyor günlük liste yaparkende yine öyle yapılacak işleri listesi yaparken de en önemliler açil olanlar en tepede yer alması ğerekiyor dedi.

      Gül, Dağılmamak için dağıtın, yani başkalarına işi vermek, görev paylaşımı yapmak bu iş hayatındada böyle evde bile böyledir. Dengeyi korumamız gerekiyor, yaşamınız 7 kritik alandan oluşur, Yaşamınız, yedi kritik alandan oluşur: sağlık, aile, maddiyat, eğitim, sosyallik, profesyonellik ve maneviyat ,başarı dediğimiz şey aslında hepsinin arasında dengeyi kura bilmek , başarı dediğimiz şey illaki iş hayatında çok başarılı olmak ya hutta başka alanlarda servet anlamında servet üzerine servet katmak değil, nitece itibariyle burada biz çok fedakarlıklar yaparız ama çok şeyde kaçırırız, çocuklarımızla ilgilenememişizdir, vs. vs. ve pişmanlılar başlar niye zamanında ilgilenmedik diye o nedenle şuradaki denge aileyi ihmal etmemek,sağlığımızı ihmal etmemek, hep konuşuyoruz ya arabamızı hiç ihmal etmiyor diyoruz ama sağlığımıza hiç önem vermiyoruz dedi. Gül, Başarı, yataktan kalkma ile başlar.Başarılı insanlar az uyumazlar, Az uyuyan insanlar başarılı olurlar. Her gün aynı saatte uyanın Yatmadan en az üç saat önce yemeyi kesin Yatmadan önce sigara içmeyin (nikotinin kafein etkisi) Aldığınız kafeini kısıtlayın Kaliteli uyku verimlilik için önemli Sabah güneş doğmadan kalkın Mümkünse gündüz kısa bir süre uyuyun Akşam üzeri asla uyumayın Fazla rahat ortamlarda çalışmayın (uyumamak için) Uyku öncesi kesinlikle televizyon izlemeyin Mümkünse kitap okuyarak uyuyun,Sabah erken kalkmak için biyolojik saatinizi kurun,Hafta sonları uyku düzeninizi kesinlikle bozmayın, HAYALLERİ OLANLAR ASLA UYUMAZLAR,dedi ve devam etti. Bir senenin değerini anlamak için, sınıfta kalmış bir öğrenciye sor, Bir dakikanın değerini anlamak için, treni kaçıran yolcuya sor, Bir saniyenin değerini anlamak için, bir kazayı önleyemeyen sürücüye sor, Bir saniyenin yüzde birinin değerini anlamak için, olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan koşucuya sor, Geçmiş zaman tarih, gelecek zaman ise gizemli, şu an sana verilen gerçek bir armağandır. Mevlana Celaleddin-i Rumi sözleriyle son vermek istiyorum dedi. Zamanı öğrendim, Yarıştım onunla, Zamanla yarışılmayacağını, zamanla barışılacağını, zamanla öğrendim, Evreni öğrendim, Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim, Sonra evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatmak gerektiğini öğrendim, diyerek tüm sanayici ve iş adamları derneği yönetim kurulunu ve üyelerine teşekkürlerini bildirdi ve çiğköfte ikramı ile sona erdim

 

devamı...
(Osmaniye Tümsiad Ak parti İl Binası ve Seçim Bürosusunun Açılışı ve hayırlı olsun Ziyareti. - 25.05.2011)

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Osmaniye de faaliyet gösteren siyasi Partilere bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.  Bu ziyaretler kapsamında önce Osmaniye Ak parti İl Başkanlığını ziyaret eden, Osmaniye TÜMSİAD başkanı Murat Özkardeş, başkan yardımcıları, Metin Şimşir, Mustafa Soylu, Hakan Baykal Komisyon Başkanları, Mehmet Seyit oğlu, Halil Paşa Mart, Orhan Karakaya, ziyarette hazır bulunur iken Ak parti İl Başkanı Ömer Yağmur TÜMSİAD üyelerini Kapıda Karşıladı.

Yağmur, öncelikli olarak Partimizi Ziyaretiniz bize onur vermiştir, hoş geldiniz, malum önümüz seçim ve seçime 17 gün gibi kısa bir süre kaldı. Bizlerde halkımızla buluşup onlarla birlik olmak istiyoruz, kadın kolları Osmaniye yi ev ev dolaşıyor ve bu dönem şöyle bir şey gözlemliyoruz diyorlar, 2009 seçimlerinde bazı tepkilerle karşılaşıyorduk ama bu gün tepkiler yok, çok iyi karşılıyor mahalledeki insanlar buda bizleri memnun ediyor. Bizlerde köylerde mahallelerde toplandığımızda, toplantılarımızı daha bir coşkulu olduğunu görüyoruz. Geçen akşam tehç i köyün deydik, tehçi köyündeki önceki durumumuzu bilen arkadaşlarımız söyle diyorlar, biz daha önce bizimle olan bir kalabalık görmek diyorlar, eskiden çok zayıftık diye beyan ediyorlar, daha iki gün önce bir partimiz geldi, köy meydanında bu kalabalığın 3/1 kadar bile yoktu diye söylediler. Referandumda çok az oy aldığımız kadirli yolu üzerindeki yazı köyü dediğimiz yerlere özellikle gittik, referandumda neden az oy aldığımızı sorduklarında bizlerde bu sizin kabahatiniz değil bizim kabahatimiz olarak algılıyoruz, biz size hizmetleri anlatamamışız size gelememişiz, bundan sonra daha fazla geleceğiz dedik o köylerde şu anda durumumuzun daha iyi olduğu görüyorum dedi. Referandumda 41 adet evet oyu cıkmış bir köyümüz var idi burada %80 hayır çıkmış %20 hayır cıkmış bir yer burası ama şu anda % 100 artış var da dediler. Buda bizleri mutlu ediyor dedi. Bizim seçimde işimiz kolay neden derseniz, Osmaniye ye yapılmış yatırımların ve yapılacakların, Türkiye çapında yapılan ve yapılacak olanların broşürleri geldi. Biz bunları halkımıza anlatmak bitiremiyoruz okadır çok iş yapmışız ki bunları anlatmak yeter diye düşünüyorum dedi.

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları Derneği İl Başkanı Murat Özkardeş, öncelikli olarak bize vakit ayırdığınız için biz sizlere teşekkür ederiz, önünüzde bir seçim süreç var kolay değil Allah yardımcınız olsun, uykusuz yorgun argın bir çalışmanız var devam ediyor, tabii ki biz iş adamları olarak biz bu istikrarın devem etmesini istiyoruz,bu istikrarı a partisi b partisi yakalamış bu fark etmez önemli olan istikrarın sürmesi, bizim işime yarıyor ve ülkemize yarıyor bu istikrar. Bizim buraya geliş amacımız öncelikli olarak hem binanızın hem de secim büronuzun hayırlı olmasını için hem kolaylıklar dileyelim hem hayırlı olsun diyelim amacıyla ziyarete geldik,hayırlı olsun kolay gelsin dedi. Özkardeş, sizi dinlerken şu aklıma geldi, ulusal tv lerde görüyoruz ve izliyoruz sokak programlarında rast gele mikrofon uzatılıyor gençlere, bir şeyler soruluyor, aslında bilmesi gereken şeylerdir, sorulan sorular ama bıkıyorsun üniversite talebesi bilmiyor, bu da insanların ilgi alanlarının farklığını gösteriyor, burada sizler seçim çalışması yapıyorsunuz, yapılanları bire bir anlatmak en güzeli artık gençlerimiz veya insanlarımız kitap, gazete ve el broşürleri okumuyor, okumak istemiyor onun için birebir anlatmak doğru olanıdır dedi

devamı...
(Tümsiad Osmaniye Şubesi MHP Seçim Bürosuna İadeyi Ziyaret yaptı. - 25.05.2011)

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Osmaniye de faaliyet gösteren siyasi Partilere bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.  Bu ziyaretler kapsamında Osmaniye Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını seçim Bürosunu ziyaret eden, Osmaniye TÜMSİAD başkanı Murat Özkardeş, başkan yardımcıları, Metin Şimşir, Mustafa Soylu, Hakan Baykal Komisyon Başkanları, Mehmet Seyit oğlu, Halil Paşa Mart, Orhan Karakaya, ziyarette hazır bulunur iken MHP İl Başkanı Murat Kanlı TÜMSİAD üyelerini Kapıda Karşıladı.

Osmaniye Milliyetçi Harekât Partisi İl Başkanı Murat Kanlı TÜMSİAD ın Bu nazik Davranışı bizleri hayli memnun etmiştir, yönetim Kurulunun ve üyelerinin bu sıcakkanlı yakınlık göstermesi bizleri de TÜMSİAD a karşı yakınlık duymamıza sebep olmuş ve bizden biri gibi görmeyi oluşturmuştur. Bu iadeyi ziyaret bizleri hayli memnun etmiştir yönetime ve üyelerine teşekkür ederim dedi.

Tüm sanayici ve iş adamları derneği Başkanı Murat Özkardeş, TÜMSİAD olarak göstermiş olduğunuz ilgi bizleri hayli memnun etmiştir. Bizleri hatırlayıp bizi ziyaret etmeniz ve üyelerimizle birlikte aynı ortam da olmanız üyelerimizi de memnun etmiş tir dedi.  Malum önünüzde bir Millet vekilliği seçimi var,zor bir süreçten geçiyorsun Allah yar ve yardımcısınız işiniz zor ve zahmetli,Allah her şeyin hayırlısını versin başarılar diliyorum dedi.

devamı...
(Osmaniye Tümsiad Şubesi CHP İl Seçim Bürosunu Ziyaret etti - 25.05.2011)

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Osmaniye de faaliyet gösteren siyasi Partilere bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.  Bu ziyaretler kapsamında Osmaniye Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığını seçim Bürosunu ziyaret eden, Osmaniye TÜMSİAD başkanı Murat Özkardeş, başkan yardımcıları, Metin Şimşir, Mustafa Soylu, Hakan Baykal Komisyon Başkanları, Mehmet Seyit oğlu, Halil Paşa Mart, Orhan Karakaya, ziyarette hazır bulunur iken CHP İl Başkanı Kemal Tabak, Millet Vekili Adayları TÜMSİAD üyelerini Kapıda Karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kemal Tabak, TÜMSİAD Derneği Bizim için çok önemlidir. Dernek bünyesinde KOBİ leri barından bir dernektir, KOBİ lerin ufkunu açmak için KOBİ lerin büyümelerini sağlamak için elinden gelen çabayı gösteren bir dernektir, bu anlamda TÜMSİAD yönetim kurulunu kutluyorum. Geçtiğimiz günlerde CHP il Teşkilatı olarak Ziyarete gittiğimizde bize karşı güzel bir Konuk severlik örneği vererek ağırladılar, bu günde seçim öncesi partimize, seçim büromuza gelerek bir nezaket ziyaretinde bulundular, kendilerini bu nazik, samimi davranışlarından dolayı yürekten kutluyorum, bu nezaket ziyaretleriyle bize güç kattılar onur verdiler, saygı gösterdiler,  bizde kendilerine aynı ölçülerde teşekkür ediyoruz, saygı gösteriyoruz nezaketlerinden dolayı kutluyoruz iş hayatlarında ve özel hayatlarında kendilerine başarılar diliyor, nezaket ziyaretleri içinde tekrar teşekkür ediyorum dedi.

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği Şube Başkanı Murat Özkardeş, Bize Karşı göstermiş olduğunuz bu ilgiden bizlerde hayli memnun olduk önünüzde zorlu bir milletvekilli seçim maratonu durmakta sizlere bu seçimlerde başarılar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun, sizler bizlerin, memnuniyetinizden bahsettiniz bizler de, bu söylemlerinizden hoşnut kaldık ve memnun olduk, bizde sizdeki bu samimiyetten memnun kaldık, bu seçimlerde  Allah her şeyin hayırlısını versin, Osmaniye için,Türkiye için  ne hayırlıysa o olsun, Başarılar dileriz dedi.

devamı...
(Tümsiad Üye Ziyaretlerine Devat Etti. - 14.05.2011)

Osmaniye Tüm Sanayici ve iş adamları derneği Perşembe ve Cumartesi günleri üye gezilerine Devam etti. Bu hafta ki Perşembe günü üye ziyaretlerinde iş adamı Mehmet Kaan akdağ lı, iş adamı Mustafa Demiri, iş adamı Servet Yanbak ı iş yerlerinde Ziyaret ederek iş adamlarının sorunlarını Paylaştılar ve bu durumdan memnuniyetlerini dile getiren iş adamları bu tür ziyaretlerin yapılması bizlerin sorunlarının dinlenmesi bizleri memnun etmiştir dediler. Cumartesi günü yapılan üye ziyaretleri ise bedirler ticaretin sahibi ve aynı zamanda üyemiz olan iş adamı Murat Bedir, Deniz Tavukçuluk un sahibi Ömer Deniz ve evcil Mühendislik in sahibi Emine evcil e Bir dizi ziyaretler gerçekleşti. Osmaniye Tüm sanayici ve iş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, bu ziyaretler aksamadan sürecektir, biz dernek olarak üyelerimiz için varız ve üyelerimize hizmet için buradayız dediler.

devamı...
(Çiğköfte geçesinde Üyelere Pazarlama Teknikleri - 13.05.2011)

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları derneği şubesinin geleneksel hale getirdiği çiğköfte gecesinde bu hafta Osmaniye korkut ata Üniversitesi Öğretim görevlisi Yardımcı Doç.Dr. Mutlu Yüksel Avcılar Pazarlamanın temelleri nedir, çağdaş pazarlama teknikleri nelerdir konulu bir seminer verdi.

Yardımcı Doç.Dr. Avcılar, öncelikle böyle bir fırsatı bize sunduğu için, sizlerle bizleri, üniversiteyi, bir araya getirip buluşturduğu için, TÜMSİAD ın yönetim ekibine teşekkür etmek istiyorum dedi. Osmaniye Korkut ata Üniversitesi bildiğiniz gibi yeni kurulmuş bir Üniversite, bu tür işbirlikleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla, sanayi kesimiyle, esnaflarla hep beraber olduğumuzda Osmaniye miz kalkınacak hem de üniversitemiz büyüyerek sizlere hizmet edecektir. bu tür sosyal etkinlikler sizlerle bizi buluşturmada özellikle etkili olmaktadır dedi.

Avcılar, Bu gün sizlerle pazarlama temelleri nedir, ne tür araçlar vardır, zaman içerisinde pazarlama tanımı nasıl gelişmiştir ve günümüzde uygulanan modern veya çağdaş pazarlama teknikleri nelerdir. Bunları bilmek bulları uygulamak rekabette başarılı olmanın temel ölçüleridir. Pazarlama konusunda Osmaniye yi temel alırsak hizmetler sektöründe çok yol kat etmesi gerekmektedir. Osmaniye nin ve bu çerçevede bunları dikkate alarak sizleri pazarlama konusunda aydınlatmaya çalışayım dedi.

Korkut ata Üniversitesi öğretim görevlisi yardımcı Doç.dr. Mutlu Yüksel Avcılar, pazarlama kavramı, kişilerin ve kurumların amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişim işlemlerini gerçekleştirmek üzere malların hizmetleri ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı, tutunama, çabalarının planlamalı uygulama sürecidir. Dikkat edecek olarsak pazarlama sadece mal ve hizmetler değildir bildiğiniz gibi kişilerde pazarlana bilir, fikirlerde pazarlana bilir coğrafi yerler, bölgelerde pazarlana bilir. İşte bir Alanya bir bodrum nasıl cazibe merkezi haline geliyorsa Osmaniye neden onlar gibi olmasın pazarlana bilir bir resmi alanda coğrafyada, fikirlerde, düşüncelerde hatta kişilerde yalnız pazarlamayı bilmek üzere dedi. Pazarlama yaparken pazarlama yöneticisinin görevi bunun kontrolünde bir takım araçlar vardır, bizzat bu araçlar pazarlama yöneticisinin denetimi altındadır, bu araçlar yardımı ile parlama stratejisi geliştirir ve hedef pazarlara değer vaat eder. Bu araçlar nelerdir, bu araçların birincisi üründür, ürünün çeşidi, kalitesini tasarımı özellikleri özellikle marka ismi eğer markalaştıramıyorsanız yarattığınız ürünlerde yaptığınız işlerde marka geliştiren bir işletme sizleri rekabette yener. Önemli olan iyi ürün üretmek değildir, iyi ürün üretmektir kaliteli ürün üretmektir, ama marka yola gitmektir. Güçlü bir markanız varsa güçlü bir marka yaratmışsanız müşteriler sizi talep eder, sizden vazgeçmez, çünkü müşteriler ürüne değil markaya değer verir değerli olduğu markaları almaktan asla vazgeçmezler dedi. Ve devam etti. Daha sonra geçenin ikramına geçilerek Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları derneği yönetim kurulu, bizleri ve üyelerimiz pazarlama konusunda aydınlattıkları için öncelikle Osmaniye Korkut ata Üniversitesine ve öğretim görevlisi yardımcı Doç.Dr. Mutlu Yüksel Avcılara Teşekkür ettiler.

devamı...
(Osmaniye Ak Parti İl teşkilatı Milletvekili adayları Osmaniye Tüm Sanayici ve iş adamları derneğini ziyaret etti. - 10.05.2011)

Ak Parti İl Başkanı Ömer Yağmur, siz değerli iş adamlarımızı ziyaret etmemizdeki neden secim çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek ve bilgi alış verişinde bulunmak, adaylarımızı tanıtmak, bu amaçla derneğinizi ziyaret etmek iste dedik. Adaylarımız da burada sizinde kendilerinden bir talebiniz var ise taleplerinizi de alır gereğini yaparız dedi.

TÜMSİAD İl Başkanı Murat Özkardeş, Bizim Dileğimiz ve temennimiz her şeyin hayrını dilemek olacaktır. Bizim için önemli olan Osmaniye için yapılan yatırımlar olacaktır. Buradan Ankara vekil olarak gidildiğinde giden arkadaşlarımız küçük işlerle uğraşmasınlar, Osmaniye linin küçük işlerle uğraşacak ne vakti var ne de zamanı bir an önce proje üretip büyük işlere girişim yapılması gerekmektedir. Küçük işlerle uğraşmaktan büyük işlere zaman kalmıyor, Sonuçta bizler Osmaniye de yaşıyoruz buraya yapılacak her iş herkesi ilgilendirecektir, onun için bizim ricamız Osmaniye ile ilgili olacaktır yarın vekil olarak meclise gittiğinizde karşılıklı olarak biz iş adamları olarak ne yapabiliriz ve meclisteki vekillerimiz ne yapabiliriz bunun programını çıkartarak harekete geçilmesi gerekmektedir.   Bizde sizlerle birlikte olarak elimizden geleni yaparız diye düşünüyorum dedi.

Özkardeş, şu anda, Osmaniye TÜMSİAD olarak elimizde Büyük bir proje hazırlığındayız, biz bu projemize Bundan yaklaşık 6 ay önce Başladık ve şu anda belli bir aşamaya gelmiş bulmaktadır,13 kişilik mühendis ekibinden bir proje grubu oluşturduk, bu proje gurubu geneli mühendis arkadaşlardan oluşmaktadır. Projemiz 2023 te, Osmaniye li nasıl bir Osmaniye istiyor veya çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl bir Osmaniye bırakmalıyız, dedik ve böylelikle bir yola cıktık, bunun için Osmaniye nin kanaat önderlerini, Osmaniye ye ışık tutmuş insanlarını, siyasilerini, bürokratlarını, Osmaniyeli olup ta il dışında yaşayan aydınlarımızı çağırıyor ve onların fikirlerini kayıt altına alıyoruz, aldığımız bu kayıtlar doğrultusunda bir kitap, bir animasyon, bir tanıtım cd si hazırlayıp öncelikli olarak sayın valimize, belediye başkanımıza sunmayı ve bu hazırlanan projeyi başbakanımız ve cumhurbaşkanımıza kadar götürmeyi tasarlıyoruz, projemizin kabul görmesi için ilimizden gelen her şeyi yapacağız, sizlerde bize, Ankara ya gittiğinizde meçlikten destek verirseniz memnun kalırız dedi.

Ak Parti Milletvekili Adayı Suat Önal, Biz TÜMSİAD ı bir aile olarak görüyoruz, memleket adına kayğı taşıyan Türkiye nin Ekonomik anlamda büyümesinde aktif rol alan düzgün insanların oluşturduğu bir çatı, biz her zaman yanınızdayız, Allah izin verirse de her türlü istiarelere içerisinde de yapacağımız katkıları yapılacaktır dedi.

devamı...
(Tümsiad cumartesi Üye ziyaretleride üyelerinin sorunlarını dinledi - 08.05.2011)

       Tüm sanayici ve iş adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri cumartesi Üye gezilerini sürdürdü. Üyelerin Sorunlarını Dinleyen yönetim kurulu üyeleri sorunların ve istekleri en kısa zamanda yönetim kuruluna sunup çözüm bulacaklarını ifade ettiler. TÜMSİAD, üyeleri için vardır, üyeler varsa TÜMSİAD var olacağını, hatırlatan yönetim kurulu, birlikten güç doğacağını hatırlattı. Üyelerinde yönetime desteklerini kesmemelerini izah eden, yönetim kurulu üyeleri, ağaç dalıyla gürler atasözünü de ekleyerek, Tüm sanayici ve iş adamları derneği, üyeleriyle var olacağını hatırlattı. Ziyaret edilen Üyeler bu ziyaretlerden memnun kaldıklarını ve ziyaretlerin devam etmesi, bizleri memnun edecektir dediler.

 

 

devamı...
(TÜMSİAD Şube Başkanı Özkardeş, Üye kayıtlarında dürüstlük birinci önceliğimizdir - 07.05.2011)

 

 

TÜMSİAD Şube Başkanı Özkardeş ,Üye kayıtlarında dürüstlük birinci önceliğimizdir

       Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şube Yönetim kurulu,kuruluşlarının birinci yılında Aktif Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

 

Toplantıda konuşan TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş daha çok KOBİ’lere yönelik hizmet eden bir dernek olduklarını söyledi.

 

Derneklerinin 6 yurt dışı olmak üzere 52 şube ve 10 bine ulaşan üye sayısı ile hizmet verdiğini kaydeden Özkardeş açıklamasında şunları söyledi Günümüzde aile şirketleri daha ikinci kuşağa geçmeden maalesef kapanmaktadır. Tabi ki bir KOBİ nin kapanması sadece o şirket sahiplerine zarar vermiyor. Bunların bir türlü ayakta kalması gerekmektedir. Bizler dernek olarak burada firmalarımızı eğiterek ufuklarını açmak ve uzak doğuda olduğu gibi köklü birer firma haline getirmek için çalışıyoruz. İnsanlar kurdukları firmaları dişi tırnağı ile bir yere kadar getiriyor fakat sonrasında ise bu işi gelecek nesillerine aktarma aşamasında sıkıntılar yaşayarak ikinci kuşakta yok olup gidiyor. Bu konularda profesyonelce çalışmış firmalar günümüze kadar varlıklarını sürdürmüş ve başarıya ulaşmıştır. İnsanlarımıza varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelecekte yok olmamaları için yollar gösteriyoruz. İleriki süreçlerde TÜMSİAD olarak firmalarda çalışan personellerin de performanslarını arttıracak yönde eğitimlerini üstlenmeyi planlıyoruz. Çünkü personeli eğitimli bir şirket, daha da büyüyecektir Dedi.

 

 TÜMSİAD olarak 194 üyelerinin bulunduğunu ve kayıtlarının sürdüğünü kaydeden Murat Özkardeş üye kayıtlarında birinci önceliklerinin dürüstlük olduğunu sözlerine ekledi.

 

Toplantıda konuşan Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir ile Önder Gazeteciler Cemiyeti As Başkanı Mehmet Aksoy’da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek TÜMSİAD a çalışmalarında başarılar diledi.

 

Dernek başkanı Murat Özkardeş programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

devamı...
(Osmaniye TÜMSİAD dan Perşembe üye ziyaretleri gerçekleşti. - 06.05.2011)

Tüm sanayici ve iş adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Haftalık Gezilerini sürdürdü. Perşembe Günleri Geleneksel hale gelen, Üye ziyaretleri devam etti. Bu haftaki ziyaret üyemiz Öncüler Ticaret Ali Karakaya ziyaret edilerek sorunları dinlendi, talepleri alınarak gereği yapılması için yönetime sunulacağı söylendi. Daha sonra İsmet Köroğlu ve Mehmet Akif Dilmen ziyaret edildi. Ziyaret edilen üyeler memnuniyetlerini dile getirerek bu ziyaretlerin devam etmesini talep ettiler.

devamı...
(Tümsiad, Genel Başkanı Hasan Sert le Yola devam dedi. - 30.04.2011)

Tüm sanayici ve iş adamları Derneğinin, İstanbul Pendik Green Parka Otelde  gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısına, Devlet Bakanları Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Enerji Bakanı Taner Yıldız, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve pek çok değerli protokol mensuplarının yanı sıra, TÜMSİAD  Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜMSİAD Şubelerinin (yurt içi 52 ve yurt dışı 6 şube) Şube Başkanları, Şube Başkan Yardımcıları, Şube Komisyon Başkanları, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube İl Genel Sekreterleri ve üyeler olmak üzere 3.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan Genel Kurul’da ilk konuşmayı TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan SERT yaptı.

Konuşmasına TÜMSİAD ı  tanıtarak başlayan Dr. Hasan SERT Avrupa,  Dünya ve Türkiye ekonomilerini kıyaslayarak  Almanya’nın % 3 civarında büyümesi, AB ortalamasının  % 1,5 civarında seyretmesi, İspanya, Portekiz, İzlanda, İrlanda’nın eksi büyümeleri, Yunanistanın borç krizi ve yaşlanan Avrupa’nın üretim hızının düşmesi, Avrupa’da memur maaşlarının % 20-30 civarında azaltılması, Avrupa’daki ekonomiyi tasvir etmeye yetmektedir. ABD % 2,9 büyürken, Çin’in 10,3 büyümeyi yakalaması ve 5 yıl sonra Dünya ekonomisinin lideri olacağı iddiası, Hindistan, Endonezya, Arjantin ve diğer dünya ülkelerinin ekonomik yapılarını gözden geçirmeleri, briç ülkelerinin atak yaptıklarını hep birlikte görmekteyiz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki despot yönetimlere karşı ayaklanmalar ve demokrasi arayışları hepimizin kafasını karıştırmaktadır. Türkiye deki ekonomiye baktığımızda Türkiye’deki enflasyonun yüzde 6 civarına düşmesi, Türkiye’nin IMF’ye olan borç stoğunun 5,2 milyar dolara düşmesi, Merkez Bankası döviz rezervinin 90 milyar dolara yaklaşması, 60 tan fazla ülkeye vizelerin kaldırılması veTHY’nin bütün dünya ülkelerine seferler düzenlemesi, milli gelirin 10.000 doları geçmesi, Türkiye’nin Dünya’da 17. büyük ekonomi olması, Gayri safi yurtiçi hazırlanın  ilk kez 1 trilyonu aşması, işsizliğin % 11 lere çekilmesi ve % 5 lere indirilmeye çalışılması, sanayi kapasite kullanım alanlarının yüzde 75 lere çıkması, Sanayi Strateji Belgesinin dikkatle hazırlanması, sağlık sisteminde Dünya’ya örnek gösterilen reformlar, enerji politikalarındaki başarılar, dış ticaretin arttırılmasında Sayın Çağlayan’ın bitmez tükenmez enerjisi, Torba Yasası, Türk Ticaret Kanunu ve RTÜK kanununun yenilenmeleri, son yüzyılın en derin krizi olan 2007-2008 krizinin Türkiye’de çok başarılı bir şekilde yönetilmesi, hükümetimizin takdire şayan başarılarındandır ve Türkiye’nin yıldız ülke olmasının nedenleridir dedi.

TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan SERT, daha fazla sivil toplum kuruluşu ve daha fazla iş adamı derneği desteğiyle 2023 hedeflerinin tutturulacağını düşündüğünü ifade ederek,2023 hedeflerinin konulmasıyla sivil toplum kuruluşları ve iş adamları olarak kendimize format atma ihtiyacı duyduk. Hedefler konmamış olsaydı biz de içimizdeki sinerjiyi açığa çıkaramayacaktık. Hedeflerin bizi psikolojik olarak motive ettiğini söyleyebiliriz ifadelerine yer verdi.

Seçim ortamında doğru bir duruş göstermek gerektiğini belirten Dr. Hasan SERT, `Bizim tarafsız bir iş adamı derneği olarak bir partiye angaje olmamız söz konusu değil. Ancak bir söz vardır; `Marifet iltifata tabidir, Çalışan insanların arkasında durmamız lazım dedi.

Dr. Hasan SERT, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`ın açıkladığı Çılgın Projeyi desteklediklerini dile getirerek, `çılgınlıklar yapmadan güzel atılımlar yapılmayacağına inandıklarını` söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün KOBİ’lerin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanması ve bu desteklerden haberdar olması gerektiğini belirterek ‘Eğer bu ülkeyi lider bir ülke olarak görüyorsanız, bu ülkenin kendi otomobil markasını oluşturması için de çalışmalısınız.’ dedi.

Bakan Ergün, toplantıdaki konuşmasında Bu yıl sonuna kadar 81 ilin tamamında açacağımız KOSGEB Hizmet Müdürlükleriyle KOBİ lerle daha yakın temas kurmuş olacağız. Zira Türkiye`nin Ankara daki devlet koridorlarından yönetilemeyeceği kadar büyük, önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Eğer bu ülkeyi lider bir ülke olarak görüyorsanız, bu ülkenin kendi otomobil markasını oluşturması için de çalışmalısınız. Otomotivde Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli havzasını otomotiv sektörü için dünyada yeni bir Detroit, bir otomotiv üretim merkezi haline gelmesini de sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu ülkeyi lider bir ülke olarak görüyorsanız, o zaman Sayın Başbakanımızın açıkladığı Kanal İstanbul projesi gibi devasa projeler üretebiliyorsunuz.’dedi.

Bakan Ergün’ün ardından kürsüye gelen Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,Sayın Başbakanımızın bize bir talimatı var: Biz ne aldatan olacağız, ne de aldanan. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm hizmetler, açıklamış olduğumuz 2023 stratejisi, 500 milyar dolar ihracat hedefi ve yapılan her açıklamanın kaynağı belli, programı belli, tarihi belli. Türkiye’de ilk defa 12 yıllık bir stratejik program açıklanıyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı olduğum günlerde, Türkiye’de uzun vade denildiği zaman maksimum altı aydı. Orta vade üç aydı. Kısa vade sadece on gündü. Türkiye artık dünyanın gelişmiş ülkelerinin kıskandığı bir ülke haline geldi.’dedi.

Başbakan Erdoğan ise sözlerine Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) üyelerini selamlayarak ve 4. Olağan Kurul Toplantısı’nın TÜMSİAD üyelerine hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Daha sonra Başbakan Erdoğan, göreve geldiklerinde üç Y ile mücadele edeceklerini söylediklerini anımsattı. Bunların yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar  olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, Biz göreve gelmeden önce MHP, DSP, ANAP iktidarı, IMF ye 30 milyar dolar borçlandı. Biz, iktidarımızda 23.5 milyar dolar devraldık. Ödedik, ödedik, ödedik. Şu anda IMF`ye 5.2 milyar dolar borcumuz kaldı. İstesek onu şimdi sıfırlarız, öyle bir derdimiz yok. Ama zaten bakıyorsun, çok düşük faiz, adeta yok noktasında. Niye zorlanalım` ifadesini kullandı.3 yılı aşkın süredir IMF ile stand by anlaşması yapmadıklarını, muhalefetin iktidar olduğu dönemde IMF kapısında beklediğini vurgulayan Erdoğan, Çünkü bunlar emir alıyordu. Biz IMF ile masaya oturduk, kendilerine ben sadece şunu söyledim: Sizinle ben, sadece parayı konuşurum. Siz ülkemin siyaset kurumlarına, kurumlarına şekil verme yoluna gidecek olursanız, bunu sizinle paylaşamam diye konuştu.
Merkez Bankası nı kendilerinden önceki iktidardan 27,5 milyar dolar döviz rezerviyle devraldıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, döviz rezervinin şu anda 93,3 milyar dolar olduğunu ifade etti. Yolsuzlukların olduğu Türkiye de bunların olamayacağını dile getiren Başbakan Erdoğan, Onlar borçlandı biz ödedik, onlar kirletti biz temizliyoruz dedi.

Başbakan Erdoğan, konuşmasında, Kanal İstanbul projesi ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi.

Önceki gün, hem Türkiye hem de İstanbul için son derece önemli bir projeyi açıkladığını ifade eden Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü.
Proje, tüm Türkiye de, hatta komşu ülkelerde ciddi heyecan oluştururken, muhalefet çıktı, daha ilk cümlemizden itibaren projeyi karalamanın gayretine girdi. Projenin içinde insan yok dediler. İnsan daha neresinde olacak, burada insana hizmet var. Burada 10 binlerce insan istihdam edilecek. Bunun çevresinde konutları fuar iş merkezlerini görmüyor musun burada kimler iş, aş sahibi olacak, insanlar olacak. Burada önce millet var sonra bu güzel vatan var. Bunlar, milletin sevincini, heyecanını, coşkusunu dahi paylaşamayacak kadar, milletle aynı yöne bakamayacak kadar milletten ve ülkeden kopuklar. Burada biz aynı zamanda İstanbulun o yoğunluğunu, deprem tehdidini de yok etmek için adımlar atıyoruz. Gerek Avrupa yakasında gerekse bu yakada... Önümüzdeki çarşamba ilan edeceğiz. Bu şehirlerimizi de açıklayacağız. Bunun yanında ilave projelerimiz de var. Onları da açıklayacağız. İstanbul bunlarla tarihteki o şanlı yerini yeniden alacak. İstanbul, Türkiye yi dünyada 10. sıraya taşımada lokomotif olacak.
Başbakan Erdoğan, Karadeniz ile Marmara Denizini birbirine bağlayacak kanal projesinin eski Başbakanlardan merhum Bülent Ecevit tarafından gündeme getirildiğine ilişkin sözlere de şu karşılığı verdi. Merhum Ecevit, kendi projesini açıkladığında, diyor ki bunu, belli çevrelere diyet borcu olmayan parti uygulayabilir İşte bugün, hiç kimseye diyet borcu olmayan AK Parti Hükümeti, kendi projesini ayrıntılarıyla uygulama safhasına getiriyor.
Bu proje, bu kardeşinizin, ta belediye başkanlığından itibaren rüyasıdır. Ama bunun tarihi, Osmanlıya dayanır. Diyorlar ki efendim bu Ecevit in projesidir Ecevit de bunu söylemiş olabilir, ama bir projeyi söylemek, yapmak demek değildir. Varsa projesi neredeydi. İnsan bunu da görmek ister. Dillendirmiş olabilir, doğrudur. Dillendirmesi bile bunlara göre daha hayırlıdır. Biz ise şu anda bunun adımını atıyoruz. Marmarayı merhum Abdulmecit dedemiz mimari çizgilerini çizmiş. Arşivlerden onu çıkardık. Biz o çizgiler üzerinden hareketle, iktidarımız döneminde bir adımını attık.

Genel Kurul, mali bütçenin açıklanması, önümüzdeki 2 yılın mali bütçesinin hazırlanması, divan kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyelerinin, asli ve yedek üyelerin seçimi ardından sona erdi.

 

devamı...
(Osmaniye Tümsiad şubesi Üye ziyaretlerine Devam ediyor. - 24.04.2011)

Tüm sanayici ve iş adamları derneği Yönetim Kurulu Perşembe ve cumartesi günleri üye gezilerine devam etti. TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş,Üye ziyaretlerine bizzat katılarak üyelerin sorunlarını dinledi her nerde ne şekilde çözülmesi gereken sorunlar var ise çözeceğiz, dedi. Bu hafta Perşembe günü Osmaniye Küçük sanayi deki üyeleriyle birlikte zaman geçiren, Özkardeş, üyelerimizle birlikte olmak ve onların sorunları gün ışığına çıkarmak ve de onlara çözüm bulmak için buradayız inşallah çözüm bulacağız diye konuştu. Perşembe günü ziyaret edilen  Tümsiad üyeleri, Enver Özgül, Hüseyin Yavuz, Ali Kara pür Cumartesi günü ziyaret edilen ,Mustafa Duman ve Günal Dinleri ziyaret eden, Başkan ve Komisyon Başkanları ziyaretler devam edecektir dediler.

devamı...
(Osmaniye TÜMSİAD Üyeleri Kurumsallaşma yolunda ilk adımı attı. - 23.04.2011)

Osmaniye Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyelerine Yönelik bir seminer verdi. 22.04.2011 Cuma Akşamı saat saat 20.00 da dernek üyelerine yönelik Kurumsallaşma Kültürünün Oluşturulması hakkında bilgilendirme semineri verdirdi. Seminere Konuşmacı olarak katılan Osmaniye Korkut ata Üniversitesi Öğretim Görevlisi doç. dr. Murat Türk önce TÜMSİAD tanıtım filmini izledi ve sonra sunumuna geçti.

Türk, öncelikle Böyle bir organizasyonu düzenleyen TÜMSİAD a teşekkür etmek istiyorum, üniversitem adına. Bu gün ben size kurumsallaşma nedir, kurumsallaşmaya neden ihtiyaç duyuyoruz, artıları nelerdir eksileri nelerdir. Bu konularda teorik ve aynı zamanda günlük hatanda bilgiler vereceğim dedi. Dünyamız hızla gelişiyor, bunun sonu değişim yaşanıyor, bizim bildiğimiz bir şey var. Çok sık kullandığımız bir şey var değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu çok önemli, hatta ki belki bu sunumun özünü oluşturuyor. Değişmek zorundayız değişim kaçınılmaz ve değişimin yaşandığı sürekli devam ettiği bu ortamda mutlaka şirketlerinde yeniden yapılanması gerekiyor. Tabii ki daha önceki kurulanların yeni kurulacaksa da günün şartlarına göre de onların tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü ayak uydurmak zorundayız, bu gün dünyanın her hangi bir yerinde olan bir olay bizi hemen etkiyor.  Örnek verecek olursak Somali korsanlar tarafından kaçırılan bir gemi Amerika da şok etkisi yaratıyor, niye ham petrol taşıyor, Amerikan piyasasında en az 50 sent bilemediniz 1 dolar civarında belki değişikliğe neden olabiliyor. Ne alaka diyebilirsiniz Amerika nerde Somali nerde diye bilirsizin, ama bu gün dünya, TÜMSİAD ın da sloganında vardı, yerelden genele bizde bunları derslerimizde farklı söylüyoruz, küreselden yerele diye. Küresel yapılan şeyleri, küresel olan global dediğimiz dünya çapında olan şeyleri alıp buraya uygulamaya çalışırsanız hata yaparsınız, gördüğünüz gibi bir karikatürümüz var, niçin kendinizi yenilemiyorsun diye bir soru soruluyor, cevap çünkü biz hep böyleyiz, bu karikatür çok şey anlatıyor aslında dünya çapında işletmeler kurumsallaşmak ve markalaşmak istemektedir. Herkes bir numara olmak istiyor, dolayısıyla neden bu istiyorlar sorusunu sorduğumuzda verimlik artacak istikrar sağlanacak, ürünlerimizde sunduğumuz kalite farklılaşacak, rakip firma ününde bir adım daha üne çıkacaklar, bütün olayda aşağı yukarı bu. İşletmemelerin farklılıktaki amacı ne işletmelerin daha hızlı daha güçlü ve daha yükseğe diye tanımlanıyor, iş dünyasında aktardığınızda bu daha hızlı daha kalite, daha ucuza diye, eyer ki bir ürünü kaliteli üretirseniz aynı zaman da kaliteden ödün vermeden ucuz üretir ve hızlı piyasaya sürebilirseniz başarılı olabiliyorsunuz. Bunların üçünden birini atlarsanız başarılı olamazsınız. Bugün üretim önemli üretimden önemli olan bir kavram karşımıza çıkıyor, bu da pazarlama ürettiğinizi iyi pazarlayamasanız pazarlama ayağını iyi oturtamasanız yine başarılı olamazsınız başarılı olabilmek için tüm çalışanlarla birlikte beraber cevre yapmak zorundayız, ancak farklı fikirler geliştireceğiz, üretime, ürüne, dağıtıma katkıda bulunacak şekilde çalışanları yönlendireceğiz, müşteri ilişkilerinde etkili sunum yapabilen kişileri işe alacağız, daha verimli ve karlı olabilmek içinde yaratıcı ve teknolojik düşünmek zorundayız bunlardan bir tanesi eksi olursa başarıyı yakalayamıyoruz  dedi.

Daha sonra TÜMSİAD üyeleriyle birlikte çiğköfte yemeğe gecen Korkut ata Üniversitesi Öğretim görevlisi Doç.Dr. Murat Türk, ben okulda çok derslerde bulundum ama en çok heyecanlandığım ders buydu iş adamları beni heyecanlandırdı dedi. Tüm sanayici ve iş adamları Derneği Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, Derneğimize gelip bizleri  onurlandırdınız ve aynı zamanda  üyelerimizi bilgilendirmenizden dolayı  çok teşekkür ediyorum dedi.

devamı...
(Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren Osmaniye Tümsiad şubesini ziyaret etti. - 18.04.2011)

    Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Tüm sanayici ve iş adamları derneği ni ziyaret etti.  TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş eşliğinde başkan yardımcıları ve Komisyon başkanlarının karşıladığı ceren TÜMSİAD ın faaliyetlerini dikkatle takip ettiğini belirti.

       Ceren, Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum, yapmış olduğunuz sosyal ve kültürel faaliyetler bir hayli güzel ve olumlu olarak ta üyelerinize yansımaktadır. Dernek olarak henüz bir yılı doldurmamanıza rağmen etkili iletişim, imaj ve üyelerinizi bilgilendirme toplantılarınızı takdir ediyorum dedi. Dernek olarak amacına uygun faaliyetler üslendiğinizi gözlemlemekteyim, derneklerin amaç ve gayeleri, üyelerini bilinçlendirip bilgilendirmektir, dernek olarak tüzüğünüze uyuyor ve faaliyetlerinizide  çok iyi yaptığınıza inanıyorum dedi.  Biz Emniyet Teşkilatı olarak Osmaniye yi daha huzurlu, güvenli bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapıyor ve yapacağız dedi.

      Ceren, vatandaşlarımız emniyet müdürlüğünün yapmış olduğu bazı uygulamalardan memnun olmasa da, sonuçta bu uygulamalar kendi huzur ve güvenlikleri için gerekli bir uygulamadır, teşkilat olarak sizlerin huzur ve güvenliği için varız, birkaç vatandaşımız memnun olmasa da, çoğunluk olarak yapılan uygulardan memnundur dedi. Teşkilat olarak Yaptığımız araştırmalar sonucunda, şehir merkezinde eskiden, her gün kavga gürültü olmasına rağmen şu anda bunların hiç biri olmuyor, olmasına da müsaade etmeyiz, hırsızlık oranlarında yoğun bir düşüş yaşanmıştır, bunlar yapılan uygulamalar neticesindedir dedi.

      TÜMSİAD İl Başkan Başkanı Murat Özkardeş, Sayın Müdürüm öncelikle hoş geldiniz, biraz önce söylediğiniz gibi TÜMSİAD olarak amacımız üyelerimize hizmet etmektir. Üyelerimiz büyüdükçe kalkındıkça üyelerimizin sayesinde bizde büyüyeceğiz, Amacımız küçük kobileri bir araya toplayıp küçük ortaklıklardan büyük firmalar oluşturmaktır. Bunu oluşturur iken malum, Osmaniye deki iş adamı arkadaşlarımız ortaklıklardan korkar oldular, ama inşallah bu tapuları yıkıp bu çatı altından çoklu ortaklıklı iş adamları oluşturacağız dedi. TÜMSİAD olarak İlk yurt dışı gezimizi Almanya ya yaptık ve önümüzdeki günlerde kuzey ırak gezisi ve daha sonra Ürdün gezilerimiz var, yurt dışı gezileri bizim için ve üyelerimiz için önemlidir, önemsiyoruz dedi. Yurt dışı gezileri iş adamlarımızın ufkunu açmaktadır, ufku açık iş adamlarının daha girişçi daha aktif görmekteyiz inşallah yurt dışı gezilerimizi artırmayı düşünüyoruz dedi. Daha sonra TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş günün anısına bir plaket takdim etti.

devamı...
(Tüm sanayici ve iş adamları derneği Osmaniye Şubesi üye gezilerine bu haftada devam etti. - 17.04.2011)

Tüm sanayici ve iş adamları derneği Osmaniye Şubesi üye gezilerine bu haftada devam etti.

Osmaniye nin genç ve dinamik derneği olan, TÜMSİAD iş adamı üyelerini gezip tek tek sorunları hakkında bilgiler alıyor ve sorunlarına çözüm arıyor. Her hafta Perşembe ve cumartesi günleri yapılan üye ziyaretleri kapsamında, iş adamı Mehmet Görmüş, Melek Çardak, Derviş Sert, Adem Tutuş ve yaşar Temiztürk ü ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak olan etkinliklerle ilgili bilgiler verdiler. Ziyaretlerden memnun kaldıklarını bildiren üyeler, bu ziyaretlerin devam etmesini talep ettiler.

devamı...
(Türk Polis Teşkilatının 166. Kuruluş Yıl dönümü Kutlamaları. - 10.04.2011)

Türk Polis Teşkilatının 166. Kuruluş yıl dönünüm münasebetiyle Osmaniye TÜMSİAD İl Başkanı ve Komisyon Başkanlarıyla birlikte, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiler.

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Cereni, TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş, Başkan yardımcısı Hakan Baykal, Komisyon Başkanı Orhan Karakaya, il Genel Sekreteri Esef Gök Emniyet Müdürünü  Makamında saat 12.30 da Ziyaret Ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü Tebrik ederek başarılarının devamını temenni ettiler. Daha sonra Akşam saat 19.30 da kokteyle katılan TÜMSİAD Başkanı ve komisyon Başkanları, Türk Polis Teşkilatının 166. Yıl dönümünü Havaiyi fişek eşliğinde kutladılar.

devamı...
(Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehmet Korkmaz dan iş adamlarına,mükelleflerimize müjde - 09.04.2011)

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamlarının geleneksel hale getirdiği Cuma akşamları yapılan çiğköfte geçesi yine birbirinden özel insanları bir araya topluyor ve toplamaya devam ediyor. Geleneksel hale gelen çiğköfte gecesinin bu akşamki konukları Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehmet Korkmaz,kurum müdür Yardımcısı İlyas Sarı köse icra servisi şefi Orhan Kaya oldu.

Gecenin açılış konuşmasında söz alan Osmaniye sosyal güvenlik Kurumu Müdür Mehmet Korkmaz TBMM çıkan Torba yasayla ilgili kısa bir konuşma yaptı. Korkmaz,6011 sayılı kamu alacakları yapılandırma yasasının borç ve alacak kısmıyla ilgili vereceğiz ama torba yasasında sadece borç ve alacak yok torba yasası zengin bir yasaydı. Sizleri ilgilendiren en önemeli noktalardan bir tanesi,daha önceden bildiğiniz gibi bagkurlu oluyordunuz şirket müdürü oluyordunuz veya sigortanız vardı daha önceden,sigortanıza devam devam edemiyordu bagkurlu olmak zorundaydınız bu kaldırıldı,bunun hakkında düzenleme bekliyoruz,artık şirket ortaklarına SSK sını da devam ettirebilecek dedi . buradan bir müjde daha vermek istiyorum malum dünyada olduğu gibi Türkiye de ekonomik kriz varda krizden dolaya ssk olan borçlarınızı ödeyemediniz,ziraat bankasıyla sosyal güvenlik kurumu arasında bir protokol imzalandı,bu kapsamda emekli olacak kişilere ziraat bankası kredi veriyor, kefilsiz teminatsız bizim vereceğimiz bir yazıyla emekli olacak kişiler ziraat bankasından Borcuna mahsuben ziraat bankasından kredi alabiliyorlar.bunun yanında emekli olmayan kişiler kefil göstererek teminat göstererek Borcuna mahsuben kredi çekebiliyor.  Ayrıca iş veren ssk kişi borçlarına karşılıkta yine ziraat bankasından kredi çekebiliyorlar dedi.

devamı...
(Kara,Atatürk Caddesi 5 Kat olacak dedi. - 09.04.2011)

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamlarının rutin hale getirdiği Cuma akşamları yapılan çiğköfte gecesinin ikinci periyot konuğu Osmaniye Belediyesi Belediye Başkanı Kadir Kara oldu. Gecede bir konuşma yapan kara şunları söyledi.

Kara, Osmaniye Belediye başkanlığımın 2. Yılını durdurmuş bulunmaktayım bu yıllar içerisinde ne gibi hizmetler yaptık siz değerli TÜMSİAD üyeleriyle paylaşmak istedim beni dinleme lütfünde bulunduğunuz için teşekkür ederim. Hilmi Kara boran caddesinin kesiştiği ve çifte petroller olarak atlandırılan kavşağa yağmur suyu sürekli burada sorun yaratığı için burasına 1000 lik borular aldık ve kendi imkânlarımızla buraya döşedik 750 milyara mal ettik, ucuz bir maliyetle projeyi gerçekleştirmiş olduk burada yağmur suyu drenaj sorununu kökünden halletmiş olduk. Osmaniye için görülmeyen ama önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz yakınlarda da Hilmi boran caddenin hem kaldırımlarını ve yollarını da parke taşı kaplayarak şehrimize güzel bir cadde kazandıracağız dedi. İkinci bir projemizde imar yapı mimaride önemli bir değişiklik yaptık, Atatürk caddesinin dağa doğru olan güney kısmındaki bütün kat yüksekliklerini yol genişliklerine bakmaksızın 5 kat yaptık. Bunun Osmaniye için önemli bir proje olduğunu ifade etmek istiyorum, bu konuda belediye meclisimize teşekkür etmek istiyorum. Bu proje şu anlama geliyor, bildiğiniz gibi bazı şehirler zaman zaman  şehirdeki gelişmelere karşı zamanında önlem ve tedbiri almazlar ise gelişmelerin arkasında kalırlar ise çarpık yapılaşmayı sonradan önlemenin bir imkanı yoktur. İkincisi, şartlar kendiliğinden gelişiyor vatandaş kendiliğinden gidiyor yerleşiyor konut alanı inşa ediyor siz daha sonra yapılaşmış alana hizmet götürmek zorunda kalıyorsunuz, şartları siz belirlemişiniz imarını siz belirlemişiniz vatandaşın kendi inisiyatifiyle belirlediği ve yaptığı alanlara cok daha az bir nüfusa çok daha yüksek maliyette hizmet götürmek zorunda kalıyorsunuz, bu da ekonomik açıdan oldukça sıkıntı veren bir iş oluyor dedi. İkinci aşamayı gelindiğinde bildiğiniz gibi Osmaniyelin eski yıllarında yani 70 yılların sonuna doğru 80 yılların başında tren hattı altında ve üstünde mahalle diye bir şey yoktu buralar hep tarım arazileri idi. Ama buğun görüyoruz ki, bu bahsettiğimiz yerler şu anda dolmuş durumdadır. Bu hızlı yapılaşmayı tetikleyen en önemli faktör demir çelik fabrikasıyla ilgiliydi, demir çelik fabrikasının Osmaniye ye getirdiği bir yapılaşma yükü idi, dolayısıyla belediye olarak konut açığı ihtiyacını karşılamadan şehri hazırlıksız bir şekilde yakalanırsa şehir geleceğe hazırlanamaz hazırlanamaz ise de  bu günkü olduğu gibi çok dağınık 9454 hektarlık bir alana hizmet veriyoruz çok az bir nüfusa çok yüksek maliyetle hizmet götürmek zorunda kalıyoruz bu nedenle biz bunu önlemek adına özellikle bölgemizde yapılan organize sanayi yatırımlarını  Türkiye ölçeğinin üzerinde olduğunu biliyoruz bundan dolayıda bundan mutluluk duyduğumuzda ifade etmek istiyoruz Osmaniye nin büyümesi gelişmesi ,bu organize sanayisinin şehrimize getireceği belli bir nüfus yükü elbette bu nüfus yükü ile beraber bir yoğunluk söz konusu eğer biz bu yoğunluk ile ilgili tedbirleri almaz isek vatandaş kendiliğinden alır diye düşünerek burada şöyle bir karar aldık. Konut açığı ihtiyacını biz ön gürülerimizle  karşılamayı planladık ,ve  nasıl yapabilir diye baktığımızda mevcut jeolojik olarak uygun olan Atatürk caddesinin kuzeyinde kalan güneyinde kalan bölümlerini tamamını 5 kata cıkartalım bu kararı belediye meclisimiz 1 yıllık bir çalışma sonucunda aldı,askısı yapıldı ve şu anda uygulamaya kondu. Bu esnada belediye meclisimiz  yeni bir karar aldı,Atatürk caddesinin kuzeyinde kalan bölgeyi de yaptırılması kararı alındı. Bu kararda proje tamamlanıp geldikten sonra onaylanacak  planlaması yapılacaktır dedi.

devamı...
(Osmaniye Tümsiad düzici deki üyerilerini ziyaret etti. - 08.04.2011)

Tüm Sanayici ve iş adamları derneği, geleneksel hali getirdiği ve Perşembe günleri yaptıkları ziyaretler ile üyelerinin kendi sorunlarını anlata bildiği bir toplantı haline dönüştürdüler. Bu günkü ziyaretlerini Osmaniye nin Düziçi ilçesindeki üyeleriyle bir araya gelen Osmaniye TÜMSİAD yönetim kurulunu kendi üyelerinin sorunlarını dinleyerek çözüm bulunacaktır dediler.

Osmaniye Tüm sanayici ve iş adamları derneği Başkan Yardımcısı Metin Şimşir, Başkan yardımcısı Hakan Baykal, Komisyon Başkanı Halil Paşa Mart, Komisyon Başkanı Mehmet Seyitoğlu ve il Genel Sekreteri Esef Gök, Bu hafta üye ziyaretleri kapsamında Düziçi ndeki üyelerini ziyaret ederek üyelerinin sorunlarını ve talep, isteklerini alarak sorunlarının dernek kapsamında ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını istek ve taleplerinin de en kısa zaman yapılacağını beyan ettiler. TÜMSİAD üyesi Düziçi li iş adamlarının bu ziyaretlerden memnun kaldıkları gözlenirken bu ziyaretlerin sıkça yapılmasınıda talep ettiler. Bir hatırlatma yapan Başkan yardımcısı Metin Şimşir Cuma Akşamları yapılan çiğköfte gecesi adı altında yaptığımız üyelerimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantılarımıza katılmanızı önemsiyor ve talep ediyoruz dedi. Çünkü bu toplantılar, sizlerin iş hayatında, ufkunu ve önünüzü açacak bilgilerdir gelmeniz sizler için önemlidir dedi.  

devamı...
(Ak Parti Millet Vekil Aday Adayı Abdul Kadir Şahin TÜMSİAD ı ziyaret etti. - 06.04.2011)

12 haziran 2011 pazar günü yapılacak olan seçimde aday olmak için yarışan aday adayları sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeyi ihmal etmiyorlar. Bu kapsamda ak parti Aday adayı konumunda bulunan eski Milli eğitim müdür yardımcısı olan Abdul Kadir Şahin Tüm sanayici ve iş adamları dernegini ziyaret etti..

Ziyarette TÜMSİAD Başkanı Murat Özkardeş ve Başkan yardımcıları ve Komisyon Başkanları hazır bulundu. Abdul Kadir Şahin, konuşmasında şunlara değindi. Ak parti hükümetinin çalışmaları göz önündedir,hükümet çalışmaktadır. ak parti hükümeti iktidara gelmeden öncesine bir bakarsanız çalışıp çalışmadığını görür ve çalışmalarını sizlerde takdir edersiniz. bilirsiniz ki sivil toplum örgütleri direk olarak siyasetin için olmasalar bile, dolaylı olarak siyasilere yön veren bir temsil konumun dalardır bu balgamda aday adaylığım süresinde sizden destek bekliyorum dedi.

TÜMSİAD il Başkanı Murat özkardeş, öncelikle hoş geldiniz derken, aday adaylığınızda hayırlı olsun dedi. bilinmelidir ki, bizim ve Osmaniyeli hemşerilerimizin isteği, çalışan bir millet vekilidir,her zaman alo deyince ulaşılabilen bir millet vekili profili vardır gönüllerinde, bizler her zaman şunu söylemişizdir , Allah hayırlısını versin, vekilliğiniz hayırlıysa olur inşallah dedi.

 

devamı...
(Tümsiad Üye ziyaretlerine Devam ediyor - 05.04.2011)

TÜMSİAD Üye Ziyaretlerine her hafta olduğu gibi bu günde üyelerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Tümsiad Üyeleri bu ziyaretlerden memnun olduklarını ve ziyaretlerin devam etmesini istediler.  

      Tüm sanayici ve iş adamları derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Murat Özkardeş Başkan Yardımcısı Metin Şimşir, Başkan yardımcısı Hakan Baykal, Tahkim Komisyon Başkanı Halil Mart ve İl Genel Sekreteri Esef Gök Her Perşembe sürekli hale gelen üye ziyaretleri kapsamında Bu haftaki Ziyaretini Osmaniye nin tanınmış iş adamlarından olan servet Erbeceri yi, Muhittin Alibekiroğlu nu ve Murat Yahşi yi bizzat iş yerinde ziyaret ederek üyelerini dinlediler.

        Başkan Murat Özkardeş, Üyelerinin sorunlarını dinleyerek Canlaşmaları hakkında bilgiler aldı. Üyeleri bizzat ziyaret eden Başkan Özkardeş, üyelerin istek ve taleplerini alarak çözülmesi için gerekli girişlerin yapılacağını ve her türlü destek için TÜMSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin yanlarında olcağını ve olmaya devam edeceğini söyleyerek, her türlü konuda üyelerimizi bilinçlendirip bilgilendireceğiz dedi.

devamı...
[«« İlk Sayfa] [« ÖncekiSayfa] [Sonraki Sayfa »] [Son Sayfa»»]


Tümsiad Şube Erişim Bilgileri